Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

Błędy medyczne to wciąż jedne z najczęściej popełnianych błędów, w wyniku których toczą się postępowania o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Niestety, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów, określających doznaną krzywdę lub wartości kwotowych, mogących stanowić podstawę odszkodowania. Kodeks cywilny stanowi bowiem jedynie, że naprawienie krzywdy powinno nastąpić przez przyznanie poszkodowanemu „odpowiedniej sumy” pieniężnej.

W dochodzeniu swoich praw z tytułu błędu medycznego, w wyniku którego doznaliśmy poważnego i trwałego uszczerbku na naszym zdrowiu, powinniśmy potrafić rozróżnić dwa zasadnicze pojęcia: odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

Zadośćuczynienie za błąd medyczny to świadczenie, przyznawane w wysokości uznaniowej. Jest jednorazową wypłatą na rzecz poszkodowanego pacjenta. Jego celem jest złagodzenie fizycznych i psychicznych cierpień. Doznany uszczerbek na zdrowiu określany jest w procentach i ustalany jest przez lekarzy biegłych sądowych w oparciu o tabele zawarte w Rozporządzeniu Ministra pracy i Opieki Społecznej. Osobne kryteria ustalane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które kierują poszkodowanego pacjenta na komisję lekarską, podczas której stosowane są stworzone przez nich kryteria.

Oceniając uszczerbek na zdrowiu najczęściej bierze się pod uwagę:

  • wiek poszkodowanego
  • stopień, intensywność i czas trwania cierpień fizycznych oraz psychicznych
  • stopień pogorszenia stanu zdrowia
  • nieodwracalność następstw doznanego wypadku
  • obniżenie jakości życia
  • uciążliwość koniecznego leczenia

W dochodzeniu zadośćuczynienia z błąd medyczny, pomoże nam kancelaria adwokacka Katarzyny Kamienowskiej.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Innym świadczeniem, o które możemy się ubiegać z tytułu błędu medycznego, jest odszkodowanie. Obejmować ono będzie straty finansowe, poniesione na konieczne leczenie, opiekę oraz rehabilitację. Starając się o odszkodowanie, będziemy musieli zatem wykazać środki poniesione na zakup leków, dojazdy do szpitala, dodatkowe badania oraz wizyty lekarskie, a nawet na przystosowanie mieszkania do ewentualnej niesprawności, poniesionej na skutek błędu. Gromadźmy zatem wszelkie rachunki, faktury oraz inne dokumenty finansowe.

Aby dochodzić odszkodowania, możemy wybrać dwie drogi: postępowanie ugodowe, prowadzone z ubezpieczycielem szpitala lub skierowanie sprawy do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych, która zaproponuje jakąś kwotę na podstawie przeprowadzonego postępowania. Jej wysokość wynikać będzie każdorazowo z konkretnych wyliczeń. Sąd, ustalając wysokość zadośćuczynienia ma całkowitą swobodę, natomiast ugody dotyczące odszkodowania, zawierane przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, muszą mieścić się w „widełkach” określonych w ustawie.

śr. ocena 4.3 / głosów 6