badanie-metalu

Zakres badań wytrzymałościowych stopów metali

Uzyskanie pewności co do jakości i wytrzymałości wytworzonego produktu to zadanie, które należy powierzyć specjalistycznemu laboratorium. Odpowiednie parametry poszczególnych elementów zapewniają bowiem bezpieczne użytkowanie, przez wskazanie maksymalnego obciążenia oraz twardość. W jaki sposób bada się odporność różnych stopów metali? Istnieje kilka popularnych metod, a najlepsze instytuty oferują pomiary przy wykorzystaniu każdej z nich.

Metale poddaje się zwykle kilku rodzajom testów, które umożliwiają dokładne określenie twardości, odporności na rozciąganie, zginanie, łamanie oraz udarności, czyli momentu, w którym dana próbka ulegnie złamaniu. Zasady przeprowadzania tych badań oraz ich cel opisano w artykule.

Rodzaje testów metali

Aby potwierdzić parametry i odporność gotowego produktu lub konkretnego elementu, niezbędne jest wykonanie szeregu czynności określających wartości graniczne. Pozwalają one na sprawdzenie, czy dany wyrób spełnia normy i gwarantuje bezpieczeństwo konsumentów. Podstawową próbą jest test rozciągania, który wykonuje się w zakresie temperatur od -50°C do 600°C. Pozwala ona na określenie momentu przerwania elementu i wielkości siły, jaka musi na niego oddziaływać. Kruchość materiału wyznaczana jest z kolei w przedziale od -196 °C do 600 °C. Tylko odpowiednio akredytowane laboratorium może przeprowadzać powyższe badania. Jako że dokładność wyników jest kluczowa, usługę warto zlecić profesjonalistom, takim jak firma Metrotest z Elbląga. Długoletnia działalność na polskim rynku oraz posiadanie niezbędnych certyfikatów to gwarancja wykonania zlecenia na najwyższym poziomie. Wśród innych prób wykonywanych w laboratorium można wymienić badanie zginania, spłaszczania, łamania, ścinania czy tłoczenia.

Cel badań wytrzymałościowych

Najważniejszym powodem wykonywania wszelkiego rodzaju testów elementów metalowych jest ich późniejsze bezpieczne użytkowanie. Ten typ badań wykorzystywany jest między innymi w budownictwie, do określenia maksymalnych obciążeń poszczególnych części konstrukcji, czy w przemyśle motoryzacyjnym. Tylko dokładne określenie wartości granicznych i odporności produktu, pozwala na jego późniejsze wykorzystanie. Dlatego badanie wytrzymałościowe stopów metali jest tak istotne dla wszystkich producentów. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń i metod najlepsze laboratoria są w stanie z olbrzymią dokładnością określić kluczowe parametry gotowego wyrobu, co daje pewność klientom i użytkownikom.

śr. ocena 5 / głosów 6