tag: znaki drogowe

Co wskazują pionowe znaki drogowe?

Pionowe znaki drogowe mają zazwyczaj postać tarczy o charakterystycznym dla danego typu znaku kształcie

Oznakowanie poziome – rodzaje

Oznakowanie drogowe zwykle kojarzy się ze znakami ustawionymi wzdłuż ulicy. Jednak wskazówki dla kierowców
znaki nakazu

Charakterystyka znaków nakazu

W organizacji ruchu drogowego pomagają nam m.in. pionowo ustawione znaki drogowe – ostrzegawcze, informacyjne,