tag: zbiorniki

Rodzaje zbiorników PEHD do pompowni domowych

Przepompownie ścieków są podstawowym elementem systemu kanalizacji ciśnieniowej. Mogą one być zabudowane jedną, dwiema

Charakterystyka zbiorników do przechowywania oleju opałowego

Olej opałowy jest jednym z produktów ropy naftowej. Stosuje się go jako paliwo w

Rodzaje osadników

Osadniki służą do usuwania ze ścieków zanieczyszczeń o gęstości większej od 1 g/m3, przy