Jak dokonać darowizny?

Każdemu z nas zdarzyło się wręczyć lub otrzymać od kogoś prezent i z tej okazji nie sporządzaliśmy żadnych umów. Jednak zdarzają się sytuacje, w których przekazanie innej osobie cennego przedmiotu albo pieniędzy wymaga obecności notariusza. Jakie zasady obowiązują podczas dokonywania darowizny i czy zawsze czynność ta musi być poświadczona aktem notarialnym?

Darowizna – czy zawsze potrzebny jest notariusz?

Chociaż 50 złotych, które babcia wręcza wnukowi przy okazji odwiedzin jest darowizną, przy jej dokonywaniu nie podpisuje się przecież żadnych dokumentów. Umowa darowizny w takim wypadku jest zawierana na podstawie faktycznie dokonanej czynności. Zatem w praktyce darowizny bardzo często dokonuje się bez obecności notariusza. Jednak czasami wymogi formalne muszą być spełnione.

Najlepszym przykładem może być darowizna nieruchomości. Przekazując drugiej osobie prawo własności do mieszkania, domu czy działki, musimy zawrzeć umowę poświadczoną przez prawnika. W innym przypadku darowizna może być uznana za nieważną – mówi ekspert z toruńskiej Kancelarii Notarialnej Łukasz Chwiałkowski. Podobnie wygląda sytuacja, gdy przekazujemy komuś przedsiębiorstwo lub prawa spółdzielcze.

Zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego jest wskazane również w przypadku, gdy wykonanie umowy ma być wykonane w późniejszym terminie albo jest obwarowane jakimś warunkiem. Dzięki aktowi notarialnemu obdarowywany zyskuje gwarancję, że darczyńca spełni przyrzeczone świadczenie.

W jaki sposób zawiera się umowę darowizny?

Chcąc dokonać darowizny należy najpierw poszukać kancelarii notarialnej i umówić się na spotkanie. Wybierając się do notariusza trzeba zabrać ze sobą komplet niezbędnych dokumentów. W przypadku przekazania obdarowywanemu nieruchomości, będzie to dowód własności nieruchomości, odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Oczywiście, bez względu na to, co dokładnie będzie przedmiotem darowizny, do kancelarii notarialnej trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty. Sprawdzenie twojej tożsamości będzie pierwszą rzeczą, jaką wykona prawnik przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności notarialnej.

Co ważne, w ciągu pół roku od podpisania umowy darowizny, fakt ten trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego. Jeśli umowa zawarta była w kancelarii, formalności związane z US załatwia notariusz. Choć zgodnie z literą prawa otrzymanie darowizny podlega opodatkowaniu, osoby z najbliższej rodziny darczyńcy mogą być z niego zwolnione.

śr. ocena 5 / głosów 5