Roczne zeznanie podatkowe – co powinno zawierać?

Roczne zeznanie podatkowe to dokument, który musi złożyć w urzędzie skarbowym każda osoba dorosła, która osiągnęła jakikolwiek dochód w danym roku podatkowym. Warto podkreślić, że dochodem jest zarówno wynagrodzenie za pracę w ramach umowy o pracę, o dzieło lub zlecenia, a także świadczenia takie jak emerytury bądź renty. Co konkretnie zawiera roczne zeznanie podatkowe?

Jak wygląda najpopularniejsze roczne zeznanie podatkowe? 

Warto podkreślić, że roczne zeznanie podatkowe składają osoby, które miały pracodawcę, czyli pracowały u kogoś, jak i wszyscy przedsiębiorcy, którzy pracują na swój rachunek. Chociaż obowiązek złożenia dokumentu ma każdy, to zależnie od uzyskiwanego rodzaju dochodu, poszczególne osoby wypełniają różne formularze. Najpopularniejszym formularzem jest deklaracja PIT-37, którą wypełniają osoby fizyczne osiągające zarobki za pośrednictwem płatników. W tej grupie znajdą się osoby otrzymujące: wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy lub stosunku służbowego, rentę, emeryturę i inne, tego typu świadczenia, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich, stypendia itp. PIT-37 wypełniany jest na podstawie druku PIT-11. Roczne zeznanie podatkowe zawiera informacje o:

  • przychodach,
  • kosztach uzyskania przychodów,
  • wpłaconych składkach
  • i pobranych składkach.

Ten rodzaj rocznego zeznania podatkowego można rozliczać samodzielnie bądź z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Inne, popularne zeznania podatkowe – czym różnią się od PIT-37?

Popularnym i rocznym zeznaniem podatkowym jest także PIT-36, który wypełniany jest przez podatników rozliczających się według skali podatkowej z przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej bądź działów specjalnych produkcji rolnych – podkreśla specjalista z Biura Rachunkowego Grażyny Jabłońskiej z Gliwic.

Ponadto, wypełniają ją także osoby osiągające przychody z najmu, podnajmu oraz dzierżawy. Oprócz rubryk dotyczących przychodów znajdują się także miejsca na m.in. odliczenie darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub krwiodawstwa, ulgi rehabilitacyjne, na internet, na dzieci, straty z lat ubiegłych itp. Z kolei dla osób rozliczających się według podatku liniowego dedykowana jest deklaracja PIT-36L, w której podatnik nie może np. korzystać z ulg podatkowych, kwoty wolnej od podatku, odliczania od dochodu darowizny itd., dlatego też w zeznaniu nie będzie na nie miejsca.

śr. ocena 5 / głosów 5