nadzor-budowlany

Co ile lat należy wykonać okresowy przegląd techniczny budynku?

Okresowe przeglądy techniczne budynków mają na celu zapewnić bezpieczeństwo i komfort ich użytkowania poprzez dbałość o ich stan techniczny i estetyczny. Częstotliwość i rodzaj przeglądów są ściśle określone przez prawo. Obejmują dokładne sprawdzenie poszczególnych elementów danego obiektu. Na czym polega kontrola budynków i jak często powinna być wykonywana? Zapraszamy do przeczytania.

Okresowe przeglądy techniczne

Okresowe przeglądy techniczne to bardzo ważny aspekt, którym powinien zająć się każdy właściciel domu, także w swoim własnym interesie. Oprócz faktu, że przyczyniają się one do zapobieżenia niespodziewanym awariom i dają możliwość dokładnego zaplanowania na przykład remontu budynku, powinniśmy pamiętać, iż zaniedbania w tej kwestii są niezgodne z prawem i wiążą się z wysokimi karami finansowymi.

Kontrole wymagane raz do roku

Kontrola okresowa budynku odbywająca się przynajmniej raz w roku kalendarzowym (nie jest wymagane, aby odstęp pomiędzy przeglądami wynosił 365 dni) obejmuje sprawdzenie takich elementów instalacji i budowli, które mogą być szczególnie narażone na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych oraz inne szkodliwe czynniki występujące w czasie użytkowania budynku. Ponadto kontroli podlegają instalacje gazowe i przewody kominowe (dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne), a także instalacje i urządzenia, które służą ochronie środowiska, takie jak szambo, śmietnik czy przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Kontrole wymagane dwa razy w roku

W przypadku budynków, których powierzchnia przekracza 2000m kwadratowych lub powierzchnia ich dachu jest większa niż 1000m kwadratowych, wymienione wyżej instalacje podlegają przeglądowi technicznemu dwa razy do roku w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada.

Kontrole wymagane raz na pięć lat

Co najmniej raz na 5 lat należy sprawdzić stan techniczny i przydatność do użytkowania danego budynku, a także jego estetykę oraz otoczenie. Przegląd obejmuje instalację elektryczną i piorunochronną w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, ochrony od porażeń, uziemienia instalacji i oporności izolacji przewodów. Ponadto ocenie podlega efektywność energetyczna urządzeń chłodniczych w systemie klimatyzacji, w przypadku, gdy ich moc chłodnicza jest większa niż 12 kW.

Istnieje możliwość połączenia przeglądu rocznego oraz pięcioletniego w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym przypadają oba z nich. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji kontrola musi być wykonana w zakresie obu tych przeglądów – informuje nasz rozmówca reprezentujący Biuro projektów i nadzoru budowlanego Promiast.

Kontrole dodatkowe

W sytuacji, gdy na budynek oddziałują czynniki wynikające z działalności człowieka lub zjawisk atmosferycznych, do których zaliczają się między innymi intensywne opady, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, trzęsienia ziemi, powodzie czy pożary wymagane są dodatkowe kontrole bezpiecznego użytkowania nieruchomości.

śr. ocena 5 / głosów 6