tag: opinia geotechniczna

Rodzaje badań geotechnicznych

Prace budowlane są poprzedzone badaniami geotechnicznymi. Dają wiedzę na temat podłoża. Pozwalają określić jego

Elementy opinii geotechnicznej

Opinia geotechniczna jest rodzajem dokumentacji geologicznej, która pozwala określić przydatność danego gruntu na potrzeby