biuro-podatkowe

Czym zajmują się biura podatkowe?

Biura podatkowe zajmują się pomaganiem podatnikom w odnalezieniu się w skomplikowanym systemie podatkowym. Z ich usług korzystać można m.in. w celu rozliczania podatków. W biurach podatkowych znajdziecie profesjonalnych doradców, służących swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Wyjaśniamy, czym dokładnie zajmują się biura podatkowe.

Po co korzystać z usług biur podatkowych?

Jako, że polski system podatkowy uważany jest za dość zawiły, bardzo łatwo się w nim pogubić. Aby uniknąć przykrych konsekwencji związanych z ewentualnymi pomyłkami, najlepiej jest korzystać z pomocy osób, które znają się na prawie podatkowym. Znaleźć można je w biurach podatkowych.

Zdarza się, że jesteśmy zmuszeni do dokładniejszego zapoznania się z prawem podatkowym, chociażby w przypadku wszczętej kontroli podatkowej. W takich sytuacjach można na własną rękę wertować przepisy prawne, ale rezultat takiej pracy może finalnie przynieść nam więcej szkody, niż pożytku. Niepotrzebnego ryzyka można uniknąć korzystając z usług biura podatkowego – radzi ekspert reprezentujący Kancelarię Księgowo-Prawną ALESTA.

W biurach podatkowych pracują profesjonalni doradcy podatkowi, którzy w Polsce pojawili się od momentu wprowadzenia gospodarki rynkowej. Oficjalnie zawód doradcy został uznany w 1997 r. i jest regulowany zasadami jego wykonywania, co czyni go zawodem zaufania publicznego.

Czym zajmują się biura podatkowe?

Kancelarie doradztwa podatkowego (jak nazywa się też biura podatkowe) świadczą wobec podatników, płatników i inkasentów takie usługi, jak:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących ich obowiązków podatkowych,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych oraz innego rodzaju ewidencji podatkowych, jak również udzielanie pomocy w tym zakresie,
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie; jako deklaracje należy rozumieć wykazy, zeznania, informacje oraz inne dokumenty, które trzeba składać na mocy przepisów prawa podatkowego.

Biura podatkowe przeważnie pełnią więc rolę pośrednika między klientem a urzędem oraz przeprowadzają klientów przez zawiłości przepisów i postępowań. Wyjaśniają także, co i kiedy muszą oni zrobić, aby wszystko załatwić w odpowiednim czasie, bez narażania się na przykre konsekwencje. Główną rolą doradców podatkowych jest zatem czuwanie nad przestrzeganiem praw podatnika.

Warto wiedzieć, że pracujący w biurach podatkowych doradcy mogą reprezentować swoich klientów w sporach z władzami podatkowymi, także przygotowując odwołania od ich decyzji.

śr. ocena 5 / głosów 5