Rodzaje maszyn górniczych

Maszyny w górnictwie stosowane są w coraz szerszym zakresie, ponieważ zależy nam na zwiększeniu wydajności oraz wydobycia, a także na poprawieniu warunków bezpieczeństwa pracy. Kopalnie odkrywkowe, na przykład kopalnie węgla brunatnego, są już całkowicie zmechanizowane. W kopalniach podziemnych w pełni zmechanizowane są maszyny oraz urządzenia do urabiania, ładowania, obudowy i odstawy w tzw. przodkach eksploatacyjnych, maszyny do wykonywania przygotowawczych wyrobisk, ale nie tylko. Jakie mamy jeszcze rodzaje maszyn, jak są eksploatowane i utrzymywane w ruchu?

Rodzaje maszyn

Wspomniane maszyny oraz urządzenia do urabiania, ładowania, odstawy i obudowy to maszyny przesuwne lub kroczące, w związku z ciągłym przemieszczaniem się przodków – mówi nam przedstawiciel firmy PATENTUS z Pszczyny.

Maszyny oraz urządzenia, które wykonują wyrobiska przygotowawcze, to maszyny samojezdne albo maszyny przesuwne. Muszą być one dostosowane do pracy przy przesuwającym się czole przodku. Kolejne to maszyny do transportu poziomego i pionowego. Do transportu poziomego służą przenośniki albo kolej kopalniana, natomiast do transportu pionowego używa się stacjonarnych maszyn wyciągowych. Za pomocą lin przemieszczają one naczynia wydobywcze z urobkiem wzdłuż szybu. Urządzenia zabezpieczające, robocze i sygnalizacja maszyn wyciągowych znajduje się na podszybiu i nadszybiu. Kolejne są maszyny do sortowania, wzbogacania oraz odwadniania, które znajdują się w zakładzie przeróbczym na powierzchni. Woda z podziemnych wyrobisk odwadniana jest za pomocą specjalnych pomp. Do maszyn górniczych możemy zaliczyć także wentylatory, które znajdują się przy szybach wentylacyjnych, wentylatory stosowane pod ziemią w wyrobiskach, które nie mają wentylacji okrężnej oraz wszystkie maszyny i urządzenia do zasilania kopalni energią i związane z podsadzaniem wyrobisk.

Eksploatacja i utrzymywanie w ruchu

Zasady eksploatacji poszczególnych maszyn górniczych – kruszarek, przenośników, kombajnów i innych – opracowuje się na podstawie badań naukowych. Badania te dotyczą nie tylko ekonomiki użytkowania i obsługi, ale także opisu, modelowania oraz udoskonalania systemów eksploatacji, przewidywania trwałości i niezawodności poszczególnych maszyn. Zależy nam na zapewnieniu sprawnego utrzymania ruchu i opracowaniu strategii odbudowy i przebudowy systemów eksploatacji. Aby zapewnić utrzymanie maszyn w ruchu, konieczne jest wykonywanie przeglądów technicznych, napraw i remontów. W ramach okresowych przeglądów wykonuje nie tylko diagnostykę, ale także prace konserwacyjne, na przykład czyszczenie poszczególnych elementów, czy smarowanie. Do czynności konserwacyjnych zaliczamy także te, które sprawdzają stan techniczny danego obiektu. Stan techniczny powinien być sprawdzony przed rozpoczęciem eksploatacji danej maszyny oraz zaraz po zakończeniu pracy.

śr. ocena 5 / głosów 3