Monitoring kanalizacji – charakterystyka usługi     

Monitoring kanalizacji polega na inspekcji kanałów za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych kamer z głowicami obrotowymi. Zainstalowane są one na pojeździe, przeznaczonym do bezwykopowych renowacji kanałów. Omawiana usługa pozwala monitorować proces udrażniania kanalizacji oraz czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Przyjrzyjmy się charakterystyce usługi.

Monitoring kanalizacji służy przede wszystkim określeniu przebiegu trasy kanalizacji, lokalizacji przyłączy na ostro, pomiaru występujących spadków, stopnia zanieczyszczenia kanalizacji osadami, określeniu ewentualnego rozrostu korzeni oraz stwierdzenia nieszczelności. Dzięki niemu możliwa staje się lokalizacja uszkodzeń w kanalizacji. Na czym zatem polega monitoring kanalizacji?

Kiedy zleca się monitoring kanalizacji?

Usługę inspekcji kanałów za pomocą kamer zlecana jest w dwóch przypadkach. Pierwszy to odbiór nowej kanalizacji. Wówczas przeprowadza się kontrolę prawidłowości wykonania rurociągów przyłączy oraz studzienek. Sprawdza się ich spad podłużny, połączenia, ewentualnie pojawiające się uszkodzenia rury, a także zgodność wykonania instalacji z projektem.

Drugi przypadek to eksploatacja istniejącej już sieci. Wówczas monitoring kanalizacji ma na celu kontrolę stanu technicznego, sprawdzenie kanału po wyczyszczeniu oraz występowania nielegalnych przyłączy czy źródeł zatorów. Monitoring w przypadku eksploatacji istniejącej już sieci posłuży także kontroli przebiegu kanału względem dokumentacji. W przypadku jej braku wystarczy schematyczne nakreślenie przebiegu trasy na plan.

W każdym przypadku, po zakończeniu monitoringu, zleceniodawca otrzyma płytę DVD z cyfrowym zapisem obrazu kanału, elektronicznym pomiarem metrów oraz zdjęciami uszkodzeń i ogólną oceną stanu technicznego kanału.

Tego typu usługę oferuje swoim klientom renomowane przedsiębiorstwo Tech-Kan, świadczące  usługi bezwykopowych renowacji rurociągów.

Jak przebiega monitoring kanalizacji

Kamery, używane do monitoringu kanalizacji, zamontowane są na specjalnym samochodzie inspekcyjnym. Posiadają obrotową głowicę, pozwalającą wykonać dokładną oraz szybką inspekcję połączenia rur poprzez obrót wokół osi głowicy. Monitorowane kanały zostają także oświetlone lampami halogenowymi lub białymi diodami LED o wysokiej jasności, co zapewnia prawidłowe oświetlenie we wszystkich kierunkach. Dodatkowo każdy zestaw służący do kontroli kanałów kanalizacyjnych wyposażony jest w drukarkę oraz komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem inspekcyjnym. Umożliwia on tworzenie raportów inspekcyjnych, które zawierać będą inspekcji, grafikę odcinków, wykresy spadków oraz foto-raporty ze zdjęciami wyjątkowo newralgicznych punktów.

Z kolei w małych średnicach, a także w pionach kanalizacyjnych oraz skomplikowanych systemach, takich jak kolanka, stosuje się ręczne przenośne kamery inspekcyjne, przesuwane na przewodzie z podkładkami dystansowymi.

śr. ocena 5 / głosów 5