czujnik pomiaru

Czujniki do pomiarów przemieszczeń

Czujniki pomiarów przemieszczeń umożliwiają dokładną kontrolę wielu parametrów ważnych z punktu widzenia procesów produkcyjnych. Do parametrów takich można zaliczyć m.in. wymiary, pozycję lub kształt. Największą zaletą takich czujników jest ich precyzja, która pozwala utrzymać odpowiednią jakość procesów technologicznych. Sprawdźmy zatem jak działają czujniki pomiaru przemieszczeń i gdzie są stosowane najczęściej.

Zasada działania czujników przemieszczeń

Czujniki do pomiaru przemieszczeń mogą wykorzystywać wiele technologii, jednak bez względu na rodzaj zastosowanego sensora, czy sposób dokonywania pomiaru zawsze mamy do czynienia z zamianą mierzonej wielkości fizycznej na sygnał, który następnie jest analizowany i obrazowany. W przypadku czujników kontaktowych pomiar przemieszczeń wymaga montażu czujnika lub czujników bezpośrednio na badanym obiekcie. Kiedy jednak technicznie jest to niemożliwe najlepiej zastosować czujniki bezkontaktowe. Zasadę ich działania przybliża ekspert firmy specjalizującej się w dystrybucji profesjonalnych narzędzi diagnostyczno-pomiarowych:

Bezkontaktowe czujniki do pomiarów przemieszczeń bazują na technologii światłowodowej. Pozwala to na wykonywanie precyzyjnych pomiarów bez konieczności fizycznego kontaktu czujnika z obiektem badanym. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy dostępność do obiektu poddanego badaniu jest utrudniona lub jego bezpośrednie otoczenie może oddziaływać niekorzystnie na tradycyjne czujniki kontaktowe. Przykładami takich warunków są: pole wysokiego napięcia, pole magnetyczne, wysoka temperatura, czy wysokie ciśnienie. Bezkontaktowe czujniki światłowodowe są odporne na przytoczone powyżej zjawiska. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Fala świetlna wysyłana z końcówki czujnika w kierunku badanego obiektu nie podlega zniekształceniu. Dzięki czemu Wiązka zostaje odbita przez element z powrotem do czujnika, gdzie następuje jej analiza, na podstawie której można ocenić zmiany zachodzące w badanym obiekcie.

Gdzie są stosowane czujniki przemieszczeń?

Bezkontaktowe czujniki światłowodowe do pomiarów przemieszczeń są narzędziami, które pierwotnie stosowano w branży lotniczej oraz przemyśle kosmicznym. Musiały więc one spełniać szereg restrykcyjnych parametrów nie tylko dotyczących precyzji dokonywanych pomiarów, ale także pracy w trudnych warunkach. Efektem wysiłków projektantów i konstruktorów było stworzenie sensorów o dużym potencjale odpornościowym, mogących pracować nawet tam, gdzie mamy do czynienia z wysokim ciśnieniem lub temperaturami rzędu od – 265 C do +450 °C, a także w warunkach próżni. Dokładność światłowodowych czujników pomiaru przemieszczeń pozwala na wykrycie zmian o wartości poniżej mikrometra. Dodatkową zaletą tych modeli jest w pełni wodoszczelna, wytrzymała metalowa obudowa odporna na wstrząsy i wibracje. Funkcjonalność czujników światłowodowych daje możliwość łączenia ich z sobą w serię, co pozwala rozszerzyć zakres pomiarów.

śr. ocena 0 / głosów 0