Ubezpieczenia jachtów czarterowych

Każdy rejs pod żaglami to wspaniała, ale również niebezpieczna przygoda – nawet przy bardzo łagodnej pogodzie mogą przydarzyć się nam bardzo poważne wypadki, zagrażające zdrowiu i życiu załogi oraz samemu jachtowi. Dlatego tak ważne jest, byśmy przed wypłynięciem na szerokie wody zadbali o takie kwestie jak przygotowanie i przeszkolenie załogantów, sprawdzenie stanu technicznego łodzi, którą będziemy żeglować oraz jej odpowiednie ubezpieczenie.

Rodzaje ubezpieczeń jachtów

Podobnie jak w przypadku samochodu, właściciel jachtu powinien pamiętać o wykupieniu dla niego pakietu ubezpieczeń – wyjaśnia przedstawiciel firmy VIPJACHT, zajmującej się czarterem jachtów na Mazurach – Jeśli wypożyczamy łódź, powinniśmy sprawdzić jak została ubezpieczona przez armatora.

Do podstawowego pakietu zaliczamy:

 • Jacht-casco – jest to rodzaj ubezpieczenia analogiczny do samochodowego auto-caso. Celem tego ubezpieczenia jest ochrona jachtu przed kradzieżą, uszkodzeniami lub całkowitym zniszczeniem. Obejmuje ono okoliczności takie jak:
  • Wywrócenie lub zatonięcie łodzi
  • Utknięcie na mieliźnie, uderzenie o brzeg lub jego zabudowę (pomost)
  • Kolizja z inną jednostką pływającą
  • Wybuch pożaru na pokładzie jachtu
  • Uszkodzenie w wyniku złych warunków pogodowych (burza, huragan, pioruny)
  • Umyślne zniszczenie jachtu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie, np. podczas postoju
  • Uszkodzenie lub wywrócenie w wyniku fali wywołanej przez inną, szybko płynącą jednostkę (tzw. kolizja bez kontaktu)
  • Kradzież jachtu lub części jego wyposażenia
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów uczestniczących w ruchu wodnym. Jego celem jest pokrycie szkód wywołanych przez niewłaściwe użytkowaniu jachtu przez załogę. Środki z niego wypłacane są między w sytuacji, gdy jacht uszkodzi inny jacht na wodzie lub podczas postoju (jest to tzw. szkoda majątkowa), lub gdy wyrządzi on szkodę innej osobie niż członek załogi (szkoda osobowa).
 • NNW – jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Środki z niego wypłacane są każdej osobie przebywającej na pokładzie jachtu – sternikowi, członkowi załogi – jeśli w wyniku wypadku jego stan zdrowia znacząco ucierpi. Za następstwa nieszczęśliwych wypadków uznawane są między innymi złamania kończyn i nieodwracalne uszczerbki na zdrowiu (np. utrata kończyny, wzroku lub słuchu)

Do tego podstawowego pakietu ubezpieczeń może zostać dodane również ubezpieczenie rzeczy osobistych. Obejmuje ono ochronę przedmiotów codziennego użytku, które w wyniku sytuacji objętych przez ubezpieczenie jacht-caso zostały utracone lub uszkodzone.

śr. ocena 5 / głosów 2