Znaczenie kastracji i sterylizacji zwierząt domowych

Zagadnienia związane z zabiegami ubezpłodnienia zwierząt domowych wciąż budzą wiele emocji wśród właścicieli. Czy kastracja i sterylizacja na pewno nie szkodzi fizycznemu i psychicznemu zdrowiu naszych pupili? Czy wykonywanie zabiegu jest humanitarne? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na te pytania.

Choć wiedza na temat sterylizacji i kastracji jest coraz większa, temat wciąż budzi pewne wątpliwości wśród właścicieli zwierząt i powstrzymuje ich przed podjęciem tej ważnej decyzji – zauważa specjalista z Przychodni Weterynaryjnej w Chorzowie. Tymczasem im wcześniej wykonamy zabieg, tym większe korzyści przyniesie on kotu czy psu.

Przeciwdziałanie bezdomności

Najważniejszym celem ubezpłodnienia zwierząt jest przeciwdziałanie bezdomności. Kocice i suki są w stanie wydać nawet kilka miotów w ciągu roku, a z każdej ciąży na świat przychodzi więcej niż jedno młode. Znalezienie domu wszystkim zwierzętom jest bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe.

Los niechcianych kotków i szczeniąt jest bardzo trudny – w najlepszym wypadku oznacza dożywocie w schronisku. Maluchy niejednokrotnie są porzucane, a przez to skazywane na pewną śmierć z głodu, mrozu lub pod kołami samochodów. Nieodwracalna kastracja jest więc najlepszą metodą zahamowania niekontrolowanego rozmnażania zwierząt, a tym samym zapobiegania takim przykrym historiom.

Zapobieganie chorobom

Zabiegi sterylizacji i kastracji nie mają ujemnego wpływu na kondycję zwierzęcia. Co więcej, wcześnie przeprowadzone ubezpłodnienie zapobiega występowaniu wielu niebezpiecznych chorób, przede wszystkim w obrębie układu rozrodczego.

Sterylizacja suk i kocic zabezpiecza zwierzęta przed nowotworami jajników i macicy, a także przed endometriozą i ropomaciczem. Leczenie tych schorzeń wymaga usunięcia narządów rodnych, co jest jednoznaczne ze sterylizacją, tyle że zabieg przeprowadzany na chorym zwierzęciu jest znacznie groźniejszy. Kastracja psów i kocurów zabezpiecza je przed przepukliną i nowotworem prostaty, czyli chorobami, które zwykle prowadzą do śmierci zwierzęcia.

Zachowanie kastratów

Najważniejszą zmianą w zachowaniu zwierząt po zabiegach sterylizacji i kastracji jest zwiększenie przywiązania do właściciela i zniesienie popędu do włóczęgostwa. Zwierzę pozbawione instynktu rozrodczego przestaje szukać możliwości ucieczki, nie odczuwa bowiem potrzeby przedłużania gatunku. Kolejnym pozytywnym skutkiem kastracji jest fakt, iż koty przestają znaczyć teren, a u samic obu gatunków nie występują ciąże urojone.

Kastracja i sterylizacja zwierząt domowych niesie ze sobą wiele korzyści. Sterylizacja samic zapobiega ropomaciczu, nowotworom narządów rodnych i gruczołów mlekowych oraz ciążom urojonym. Kastracja samców chroni przed przepukliną, schorzeniami prostaty i nowotworami układu rozrodczego. U obu płci skutkuje stabilizacją psychiczną, zapobiega włóczęgostwu, a przede wszystkim niechcianym ciążom.

śr. ocena 5 / głosów 4