Wskazania i przeciwwskazania do badania MR

Rezonans magnetyczny uznawany jest za metodę obrazowania dającą najlepsze rezultaty w szeroko pojętej diagnostyce. Do zalet tej technologii należy jej bezinwazyjność oraz wysoka precyzja w obrazowaniu struktur anatomicznych ciała, a wszystko to za pomocą fal elektromagnetycznych i bez użycia promieniowania rentgenowskiego. Jakie są wskazania i przeciwwskazania do badania MR?

Wskazania do badania rezonansem magnetycznym

Badania rezonansem magnetycznym realizowane są zarówno w ramach refundacji przez NFZ, jak i na prywatne zlecenie. W pierwszym przypadku wskazania do badania określa lekarz. Istnieje również możliwość wykonania badania prywatnie, w dowolnym zakresie. Precyzja badania pozwala na dokładne obrazowanie struktur anatomicznych ciała, zarówno tkanek miękkich – np. układu mięśniowego, jak i kości, np. kręgosłupa. Wskazania do badania RM, w zależności od badanego fragmentu ciała, mogą być następujące:

  • Ośrodkowy układ nerwowy – wady rozwojowe, zmiany nowotworowe i guzy mózgu oraz rdzenia kręgowego, zmiany demielinizacyjne, np. w stwardnieniu rozsianym, choroby degeneracyjne – np. Alzheimera, zmiany naczyniowe i schorzenia zapalne.
  • Kanał i rdzeń kręgowy – zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, kontrola pooperacyjna, zmiany nowotworowe, wady rozwojowe.
  • Tkanki miękkie – zmiany pourazowe, zapalne oraz nowotworowe.
  • Kości – zmiany nowotworowe, pourazowe i zapalne, choroby zwyrodnieniowe.
  • Klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica – zmiany nowotworowe, malformacje naczyniowe, kontrola po operacjach i przeszczepach, procesy zapalne.

Oprócz tego do ważnych wskazań do badania RM należy niejednoznaczny obraz uzyskany na drodze tomografii komputerowej, a także różnego rodzaju zaburzenia, np. natury neurologicznej, których pochodzenie nie zostało wyjaśnione za pomocą innych badań diagnostycznych.

Badanie MR – przeciwwskazania

Chociaż rezonans magnetyczny należy do bezpiecznych i nieinwazyjnych metod obrazowania, istnieją sytuacje wykluczające możliwość przeprowadzenia tego badania.

Przede wszystkim warto pamiętać, iż aparat do badania MR może zaburzać prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych. – Mówi przedstawiciel firmy Bonus – Diagnosta oferującej badania metodą rezonansu magnetycznego. – Z tego powodu do badania nie powinny pochodzić osoby z rozrusznikiem serca, neurostymulatorami czy pompą insulinową. To samo dotyczy wszelkich wszczepionych części metalicznych, takich jak zastawki serca, klipsy wewnątrzczaszkowe, aparaty słuchowe oraz ciała metaliczne w oczach.

Do względnych przeciwwskazań zaliczamy z kolei obecność wszczepionych zastawek w układzie nerwowym, klipsów operacyjnych w aorcie, drucianych szwów chirurgicznych, metalowych odłamków, mostów zębowych, endoprotez i innych wszczepów metalowych. Ponadto, chociaż badanie MR jest powszechnie uznawane za bezpieczne w ciąży, to nie zaleca się jego wykonywania w pierwszym trymestrze. Zastosowanie badania jest również ograniczone u osób uczulonych na środki kontrastowe. Przeszkodą może być również klaustrofobia. Pamiętajmy, aby przed badaniem skonsultować się z lekarzem i poinformować go o ewentualnych przeciwwskazaniach.

śr. ocena 5 / głosów 6