Tomografia stożkowa, czyli nowoczesne oblicze diagnostyki stomatologicznej

Tomografia CBCT – określana zamienne jako tomografia wiązki stożkowej – to szybka i w pełni bezpieczna metoda obrazowania, stworzona głównie z myślą o diagnostyce stomatologicznej. Badanie przy użyciu specjalnego aparatu tomograficznego umożliwia precyzyjne obrazowanie radiologiczne obszaru twarzoczaszki, zdiagnozowanie problemu i ustalenie optymalnego sposobu leczenia. Na czym dokładnie polega badanie CBCT?

Cechy tomografii stożkowej

Tomografia CBCT to wciąż stosunkowo nowa metoda diagnostyki, zwłaszcza na gruncie polskim. W powszechnej praktyce stomatologicznej zaczęto stosować ją w latach dziewięćdziesiątych. W Polsce na szerszą skalę badanie funkcjonuje od kilku lat, skutecznie wypierając tradycyjną tomografię CT. Innowacyjność metody CBCT polega na praktycznym wykorzystaniu promieniowania w postaci wiązki stożkowej. Dzięki niej, czas wykonania badania uległ znacznemu skróceniu (do około piętnastu sekund), natomiast dawka promieniowania oddziałującego na osobę badaną zmniejszyła się aż kilkudziesięciokrotnie. Ograniczenie czasu zabiegu zniwelowało ryzyko poruszenia się pacjenta i wpłynęło na uzyskanie wyraźniejszego obrazu, możliwego do obserwowania w formie rekonstrukcji 3D.

Urządzenia diagnostyczne

Otrzymanie trójwymiarowej rekonstrukcji jest możliwe dzięki wykorzystaniu zaawansowanych urządzeń diagnostycznych, wspieranych przez intuicyjne i funkcjonalne oprogramowanie. W chwili obecnej, na rynku znajdują się dwa typy aparatów tomograficznych – ze stałym i zmiennym polem obrazowania. Te pierwsze są nieco ograniczone, jako że nie pozwalają na dobór zakresu wiązki do przypadku klinicznego. Zmienne pole obrazowania umożliwia dopasowanie naświetlanego obszaru, redukując dawkę promieniowania pochłanianego przez pacjenta. Z tego względu coraz więcej klinik inwestuje w tomograf wieloformatowy. Dobry przykład stanowi tomograf Carestream 8100 3D, którym dysponuje Prywatna Klinika Stomatologiczna UNIMEDEX w Szczecinie.

Zalety tomografii CBCT

Poza skróconym czasem i ograniczonym obszarem promieniowania, tomografia stożkowa przynosi szereg innych korzyści. Przeglądanie badanej struktury twarzoczaszki w trzech płaszczyznach pozwala na szybkie zdiagnozowanie problemu. Do dyspozycji lekarzy pozostaje m.in. specjalny tryb przekrojów pantomograficznych, umożliwiający natychmiastowe dokonywanie pomiarów, oznaczanie przebiegu kanału nerwu zębodołowego czy projektowanie zabiegów implantologicznych. Tym samym specjalista dysponuje danymi niezbędnymi do zaplanowania właściwego, tzn. jak najmniej inwazyjnego i jak najskuteczniejszego przebiegu leczenia. Największą korzyść osiąga jednak sam pacjent. Nie jest on narażony na nadmiar promieniowania, a w trakcie konsultacji po badaniu zyskuje pełne informacje na temat swojego stanu klinicznego i proponowanych metod zabiegowych.

Technologia przyszłości?

Tomografia stożkowa to metoda coraz częściej wykorzystywana przez specjalistów stomatologów. Jeszcze do niedawna nie było to tak oczywiste – lekarze, w obawie przed wysoką dawką promieniowania emitowanego przez tomograf, woleli zlecać badania RTG. Konwencjonalny pantomogram i zdjęcia punktowe nie zawsze jednak zdawały egzamin, zwłaszcza w trudnych przypadkach. Z tomografią CBCT sprawy mają się zupełnie inaczej. Bezpieczeństwo i wszechstronność użytkowania sprawiają, że ze sprzętu mogą korzystać pacjenci o różnym stanie klinicznym – niezależnie od płci, wieku czy stopnia sprawności (badaniu mogą być poddawane nawet osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich). Uzyskane wyniki są dokładne i jasno precyzują sedno problemu. To nowa jakość w dziedzinie stomatologii, która na szczęście stopniowo zadomawia się w naszych rodzimych klinikach.

śr. ocena 5 / głosów 5