Środki ochrony roślin a nasze zdrowie

Środki ochrony roślin nie są obojętne dla naszego zdrowia. Wręcz przeciwnie, pestycydy zaliczane są do najbardziej szkodliwych substancji, które mają negatywny wpływ na nasz organizm, a przede wszystkim na organizm rolników, mających z nimi stały kontakt. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu, szczególnie kiedy my również mamy styczność z tymi środkami.

Jakie czynniki wpływają na wielkość zagrożenia pestycydami?

Można wyróżnić kilka czynników, które wpływają na wielkość zagrożenia pestycydami – mówi nasz rozmówca z firmy Nowista.

Pośród nich znajdują się:

  • Rodzaj środka oraz klasa jego toksyczności – szczególnie toksyczne są środki II i III klasy
  • Forma użycia preparatu – za najbardziej niebezpieczne uznaje się substancje płynne oraz do sporządzania zawiesin
  • Stężenie substancji aktywnej – im większe stężenie, tym mocniej zagraża zdrowiu
  • Rodzaj uprawy – uprawy wysokie stwarzają większe niebezpieczeństwo narażenia się na negatywne skutki działania środków ochrony roślin, niż uprawy niskie
  • Czas kontaktu z pestycydami – należy ograniczyć czas, w którym użytkujemy preparat, powinien być jak najkrótszy
  • Rodzaj aparatury – nowoczesne sprzęty zmniejszają zagrożenie
  • Czynniki atmosferyczne – pestycydy stwarzają największe zagrożenie przy wysokiej temperaturze i dużej wilgotności powietrza
  • Droga przenikania substancji do organizmu – pestycydy najczęściej wchłaniają się przez skórę oraz układ oddechowy.

Jakie prace szczególnie narażają na kontakt z pestycydami?

Na kontakt ze środkami ochrony roślin jesteśmy szczególnie narażeni, kiedy przygotowujemy roztwory, podlewamy rośliny, przeprowadzamy opryski oraz zaprawiamy ziarna w magazynach. Na niebezpieczeństwo kontaktu z pestycydem wystawiamy się także wtedy, gdy czyścimy i naprawiamy sprzęty, pierzemy ubrania, w których wykonywaliśmy prace przy roślinach i uprawie oraz zajmujemy się odpadami w celu ich segregacji. Należy pamiętać, że kiedy tylko jest to możliwe, powinniśmy wykonywać wszelkie zadania na otwartych przestrzeniach. Najbardziej niebezpieczne są zamknięte budynki, w których stężenie szkodliwych dla naszego zdrowia substancji jest największe.

Skutki działania pestycydów na organizm człowieka

Pestycydy mogą być bardzo groźne dla zdrowia człowieka. Mogą wywołać zatrucia ostre, charakterystyczne jednorazowego wchłonięcia dużej dawki pestycydów bądź zatrucia przewlekłe, które są wynikiem przebywania przez dłuższy czas z pestycydami w niewielkich dawkach. Niebezpieczne dla ludzkiego organizmu są również skutki odległe, czyli pojawiające się po kilku bądź kilkunastu latach. Powinniśmy zachować wszelką ostrożność, ponieważ według badań, aż co 10 osoba, która zatruje się pestycydami, umiera.

śr. ocena 5 / głosów 3