Rodzaje badań prenatalnych

Przeprowadzenie badań prenatalnych nie jest obowiązkowe ale zalecane wszystkim kobietom spodziewającym się dziecka. Dzięki nim możliwe jest wczesne wykrycie zagrożeń dla zdrowia oraz prawidłowego rozwoju dziecka. Dzielimy je na badania nieinwazyjne oraz inwazyjne.

Badanie nieinwazyjne

Nieinwazyjne badania prenatalne to wszystkie metody diagnostyczne, które są bezpieczne dla matki oraz dziecka i nie wymagają żadnej fizycznej interakcji z płodem ani jego otoczeniem. Są to podstawowe badania – jeśli w ich trakcie nie zostaną wykryte żadne nieprawidłowości, badania inwazyjne nie są konieczne. Wśród badań z tej grupy znajdziemy między innymi:

  • Ultrasonografia – lepiej znana jako USG, to podstawowe badanie, z pomocą którego możliwe jest rozpoznanie lub wykluczenie większości nieprawidłowości w rozwoju płodu. Wykonywane jest przy pomocy aparatu z podłączoną głowicą przezbrzuczną, która przykłada się do posmarowanej specjalnym żelem skóry na brzuchu matki. Aparat generuje fale ultradźwiękowe, które przenikają w głąb organizmu kobiety i odbijając się tworzą obraz płodu. Zalecane jest badanie trzykrotne, po jednym zabiegu w każdym trymestrze ciąży. Dzięki USG można sprawdzić między innymi obecność kości nosowej, przezierność fałd karkowego, rozwój płodu oraz położenie łożysku i ilość płynu owodniowego.
  • Test PAPP-A – do przeprowadzenia tego badania konieczne jest pobranie krwi matki. Próbka badana jest pod kątem stężenia białek PAPP-A oraz hormonu beta-hCG. Na podstawie wyników oceniane jest ryzyko wystąpienia aberracji chromosomowej – badanie przeprowadzane jest w przypadku, gdy badanie USG wykaże nieprawidłowości w rozwoju płodu.
  • Test potrójny – badanie to pozwala ocenić ryzyko pojawienia się aberracji chromosomowej oraz wad układu nerwowego. Pobrana próbka krwi matki badana jest pod kątem stężenia białek AFP, hormonu hCG oraz estriolu.
  • Echo serca płodu – przeprowadzane jest tak samo jak USG w celu oceny budowy serca płodu oraz ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu i innych wad.
  • Ultrasonografia dopplerowska – badanie to przeprowadza się w przypadku ciąży wysokiego ryzyka w celu oceny wydolności krążenia i ukrwienia płodu.

Badania inwazyjne

Badania z tej kategorii niosą za sobą niewielkie ryzyko powikłań (1-2%), dlatego przeprowadza się je jedynie w sytuacji, gdy badania nieinwazyjne wskazały na ryzyko wystąpienia wad genetycznych płodu. Wśród badań tych znajdziemy:

  • Amniopunkcję – to najczęściej stosowane badanie inwazyjne. Polega ono na nakłuciu pęcherza płodowego i pobraniu płynu owodniowego. Tak pobrana próbka zawiera komórki płodu, które później poddaj się hodowli i na ich podstawie określa kariotyp płodu.
  • Biopsja kosmówki – badanie to polega na pobraniu wycieku kosmówki płodu przy użyciu igły wbitej przez powłoki brzuszne lub cewnika przez szyjkę macicy. Z próbki izoluje się DNA, które w toku badań może wskazać na wady takie jak niedokrwistość sierpowatą, zanik mięśni lub wady chromosomalne.
  • Fetoskopia – badanie wykonywane jest przez nacięcie brzucha i macicy matki, a następnie wprowadzenia do organizmu aparatu zwanego fiberoendoskopem, który umożliwia obserwowanie płodu, wykonanie zdjęć i pobranie próbek tkanek oraz płynów. Ze względu na stosunkowo wysokie ryzyko powikłań (5%) badanie to przeprowadzane jest w wyjątkowych sytuacjach.

Prawidłowe wykonanie badań prenatalnych i interpretacja wyników jest kluczowe do oceny stanu zdrowia płodu i przygotowania go do przyjścia na świat. Z tego powodu warto korzystać z usług profesjonalnych ginekologów i położnych, takich jak specjaliści z Centrum Medycznego Krzysztof Sodowski, pierwszej placówki w Polsce specjalizującej się w diagnostyce i terapii płodu.

śr. ocena 5 / głosów 7