Odbudowa kości przed wszczepieniem implantów zębowych

W momencie utraty naturalnych zębów w miejscu powstania ubytku zaczyna dochodzić do procesu atrofii, tzn. procesów zanikowych tkanki kostnej. Jest to bardzo poważny problem, ponieważ poprzez zachodzące procesy zanikowe stopniowo zmienia się kształt szczęki lub żuchwy. Co więcej przy bardziej znaczących ubytkach tkanki kostnej jest bardzo utrudniona późniejsza odbudowa uzębienia, zwłaszcza za pomocą implantów zębowych. W takich sytuacjach niezbędne jest najpierw wykonanie odbudowy kości.

Dlaczego dochodzi do zaniku kości?

Procesy zanikowe kości są naturalnym procesem, do którego zaczyna dochodzić w momencie utraty naturalnego zęba. U człowieka, u którego nie ma żadnych braków zębowych, tkanka kostna rozwija się wokół korzenia zęba, jednak w momencie jego utraty, tkanka traci możliwość dalszej regeneracji, a co więcej nie może się dalej utrzymywać w takiej formie, jak dotychczas.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, stomatolog z Kliniki Dentystycznej Maxdent we Wrocławiu: Proces atrofii można porównać do procesu zaniku nieużywanych mięśni. Dopóki człowiek chodzi i samodzielnie wykonuje wszystkie czynności, jego mięśnie mogą się regenerować i rozwijać, jednak w przypadku choroby, która sprawia, że pacjent przez cały czas przebywa tylko w pozycji leżącej, nieużywane mięśnie  z czasem zanikają. Tak samo jest z kością szczęki po utracie zębów.

Odbudowa kości w implantologii

Wszczepienie implantu stomatologicznego jest bezsprzecznie najlepszą metodą odbudowy utraconych zębów, pozwala bowiem na pełną odbudowę nie tylko estetyki uśmiechu, ale co ważniejsze na przywrócenie pełnej funkcjonalności układu żucia. Jednak żeby wszczepienie implantu było możliwe, w miejscu planowanego wszczepu pacjent musi posiadać wystarczającą ilość tkanki kostnej. Osłabiona i zmniejszona tkanka kostna uniemożliwia bowiem wszczepienie nawet najcieńszego implantu.

Jeszcze w latach 80. implanty zębowe mogły być wszczepiane jedynie tym pacjentom, u których procesy zanikowe były jeszcze w początkowym stadium. Na szczęście dzisiejsza stomatologia zna już skuteczne metody odbudowy i regeneracji kości. Według szacunków, regeneracja kości poprzedza zabieg wszczepienia implantu zębowego u ponad 40 proc. pacjentów. Oznacza to, że bez regeneracji kości osoby te nie mogłyby mieć wykonanego wszczepu.

Na czym polega odbudowa kości?

Przez lata opracowana co najmniej kilka metod odbudowy kości szczęki. Stosowano między innymi takie metody, jak przeszczepy kości z innych miejsc na ciele lub podniesienie dnia zatoki szczękowej. Dziś jednak te metody są już przestarzałe, a w ich miejsce stosuje się sterowaną regenerację kości, czyli augmentację.

Augmentacja polega na umieszczeniu w miejscu planowanego wszczepu własnego materiału kostnego pacjenta lub syntetycznego materiału kościozastępczego. W niektórych przypadkach można również zastosować oba te materiały jednocześnie. Po umieszczeniu materiału kostnego miejsce to jest przykrywane błoną zaporową, która ma na celu zabezpieczenie umieszczonego materiału przed ewentualnym dostaniem się do niego i rozwojem tkanek miękkich. Po pewnym czasie materiał kostny zamienia się w pełnowartościową tkankę kostną. Zabieg augmentacji zazwyczaj wykonuje się co najmniej kilka tygodni przed wszczepieniem implantu, jednak dokładna procedura regeneracji kości jest opracowywana indywidualnie do danego przypadku.

śr. ocena 5 / głosów 3