Na czym polega terapia zajęciowa w domu opieki?

Domy spokojnej starości oferują rezydentom nie tylko stałą opiekę medyczną oraz zbilansowaną dietę, ale również odbywające się regularnie zajęcia aktywizujące. Dzięki nim seniorzy mogą poprawić swoje samopoczucie i zapomnieć o towarzyszącym im na co dzień dyskomforcie. Zajęcia te mają na celu ćwiczenie sprawności fizycznej i intelektualnej. Jakie rodzaje zajęć oferują domy spokojnej starości? Jak przebiegają zajęcia terapeutyczne?

Leczenie przez literaturę i sztukę

Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych jest niezwykle ważnym elementem życia seniorów. Dzięki zaangażowaniu w tę formę aktywności starsze osoby mogą zadbać o sprawność fizyczną oraz zdrowie psychiczne i społeczne organizmu. Domy opieki dla osób starszych oferują dlatego różne rodzaje terapeutycznych zajęć aktywizujących, do których zaliczamy m.in.:

  • biblioterapię, regulującą system nerwowy człowieka przez lekturę wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych, które pomagają poradzić sobie z trudną sytuacją emocjonalną lub życiową chorego;
  • muzykoterapię, niosącą pomoc ludziom cierpiącym na różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne i umysłowe.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że muzyka wyzwala w nas pozytywne emocje. Dzięki doborowi odpowiednich ścieżek muzycznych możemy korzystnie wpłynąć na samopoczucie seniorów, zmniejszyć napięcie mięśni, a nawet zredukować stopień odczuwania bólu i złagodzić objawy zaburzeń psychicznych – tłumaczy terapeuta z Domu Dziennego Pobytu „Seniorek” w Rudzie Śląskiej;

  • arteterapię, polegająca na aktywnym uczestnictwie pacjenta w czynnościach artystycznych (rysowanie, malowanie, rzeźbienie w glinie), które pomagają rozładować stres, zapomnieć o trudnościach dnia codziennego i uwierzyć w swoje zdolności twórcze.

Inne rodzaje zajęć aktywizujących

Poza biernym lub czynnym obcowaniem ze sztuką bardzo ważne jest również uczestnictwo w terapeutycznych zajęciach grupowych, takich jak choreoterapia, zajęcia sprawnościowoumysłowe czy spotkania kręgów zainteresowań (np. koła biblijnego). Popularną formą terapii jest również tzw. ludoterapia, organizowana zazwyczaj w domach spokojnej starości i domach opieki dziennej, która polega na wspólnym rozgrywaniu partii gier edukacyjnych – zarówno planszowych, jak i karcianych. Jeśli pozwala na to zasób sił seniora, warto zachęcać osoby starsze również do uczestnictwa w dogoterapii, czyli terapii z uczestnictwem psa, oraz do sesji terapeutycznych na łonie natury, polegających na pielęgnowaniu ogródka, spacerów w plenerze lub grzybobraniu.

śr. ocena 5 / głosów 5