badanie wzroku

Na czym polega badanie przy użyciu oftalmometru

Jednym z podstawowych rodzajów diagnostycznych badań okulistycznych jest pomiar krzywizny rogówki, który jest wykonywany z użyciem oftalmometru. Takie badanie pozwala na określenie u pacjenta wielkości astygmatyzmu, czyli jednej z podstawowych wad wzroku. Stosując takie urządzenie diagnostyczne można dokładnie ocenić możliwości refrakcyjne oka. W artykule dokładniej opisujemy, jak działa oftalmometr oraz na czym polega wykonywane z jego użyciem badanie.

Jakie są zasady działania oftalmometrów?

Oftalmometr często jest także nazywany keratometrem. Urządzenie to jest wykorzystywane w diagnostyce okulistycznej od dawna. Pierwszy tego rodzaju sprzęt został skonstruowany jeszcze XIX wieku przez niemieckiego fizjologa Hermanna von Helmoholtza. Zasada działania tego typu urządzeń jest bardzo prosta. W celu określenia poziomu krzywizny rogówki urządzenie sprawdza, jak dobrze rogówka się sprawdza w roli zwierciadła wypukłego. W trakcie badania urządzenie rzutuje na rogówce różne figury i analizuje ich odbicia. Zadaniem przeprowadzającego badanie okulisty jest połączenie ze sobą dwóch figur w odbiciu  w taki sposób, aby te pozostawały względem siebie w jednej linii.  Następnie po obróceniu ramion urządzenia o 90 procent odbicia figur powinny pozostać w niezmienionym położeniu. Jeżeli tak się nie stanie, oznacza to, że u pacjenta jest nieprawidłowa krzywizna rogówki, czyli, że ma astygmatyzm.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klientów z firmy Poland Optical, która jest jednym z najbardziej cenionych w kraju dystrybutorów wysokiej klasy sprzętu okulistycznego i optycznego: Badanie oftalmometrem umożliwia określenie zdolności refrakcyjnej oka, a dokładniej możliwości postrzegania przez nie załamanej po przejściu przez gałkę oczną fali świetlnej. Badanie więc ma tak naprawdę na celu określenie zdolności oka do prawidłowego odbioru dochodzącego do niego światła, co jest pierwszym etapem powstawania w oku obrazu. Najważniejszą rolę w załamywaniu promieni świetlnych pełnią rogówka i soczewka oka. Powstanie nieprawidłowości w krzywiźnie rogówki sprawia, że oko nie jest w stanie równolegle skupić promieni na siatkówce, co sprawia, że pacjent widzi niewyraźnie.

Dokładny przebieg badania z wykorzystaniem oftalmometru

Badanie z wykorzystaniem oftalmometru jest całkowicie bezinwazyjne i bezbolesne. Nie wymaga również żadnego wcześniejszego przygotowania pacjenta, dlatego też spokojnie może być wykonywane podczas każdego rutynowego badania w gabinecie okulistycznym. Pacjent podczas badania oftalmometrem pozostaje w pozycji siedzącej. Nieprawidłowy wynik pomiaru krzywizny rogówki oznacza, że pacjent ma astygmatyzm. Jeżeli odbicia figur po odwróceniu ramion urządzenia wyraźnie na siebie nachodzą, oznacza to, że pacjent ma astygmatyzm prosty. Jest to bowiem sygnał, ze oś pionowa rogówki silnie załamuje wiązkę światła. Jeśli z kolei odbicia figur na powierzchni rogówki się wyraźnie rozchodzą, wtedy u pacjenta diagnozuje się astygmatyzm odwrotny, który polega na tym, że oś pionowa rogówki słabiej załamuje wiązkę światła.

śr. ocena 0 / głosów 0