Leczenie narkomanii

Metody leczenia narkomanii

Narkotyki są to substancje psychoaktywne, które poprzez działanie przeciwbólowe, uspokajające, pobudzające, wywołujące euforię czy halucynacje wpływają na ośrodkowy układ nerwowy. Ich częste przyjmowanie powoduje uczucie uzależnienia objawiające się nieodwracalnymi zmianami w organizmie oraz nawracającym i ciężkim do opanowania głodem.

Detoksykacja organizmu

Cząsteczki niektórych narkotyków są jak naturalne neuroprzekaźniki, które oddziałują na wybrane receptory. Informacje przekazywane do kanału komunikacyjnego mózgu mogą go przeciążać. Mózg narkomana ma coraz mniej neuronów i komórek nerwowych odpowiadających za pracę poszczególnych organów wewnętrznych. Milowym krokiem w leczeniu jest moment, gdy osoba uzależniona sama się przyzna, że jest chora i potrzebuje pomocy. Terapia będzie tym skuteczniejsza, im szybciej pacjent przystąpi do leczenia. Niestety, bardzo często próby wyjścia z nałogu podejmowane są w zaawansowanym stadium uzależnienia po odsunięciu wielu form pomocy.

Pracownik prywatnego ośrodka terapii uzależnień „Szansa na wolność” mówi: Pierwszym etapem leczenia jest detoksykacja, która powinna odbywać się pod stałą opieką medyczną. Podczas odtruwania organizmu choremu podawane są elektrolity, witaminy i minerały. Pojawienie się zespołu abstynencyjnego, czyli silnych objawów wynikłych z zaprzestania przyjmowania danej substancji, to sygnał do podjęcia terapii odwykowej.

Czas trwania terapii

Na sposób leczenia narkomanii wpływa wiele czynników – rodzaj substancji, poziom zaawansowania uzależnienia, wyniszczenie organizmu oraz charakterystyka pacjenta. Terapie narkotykowe można podzielić na trzy rodzaje. Pierwszym z nich jest leczenie krótkoterminowe, które dokonuje się w oddziałach szpitalnych oraz klinikach psychiatrycznych. Czas trwania wynosi od 6 do 8 tygodni, podczas którego pacjent poddawany jest leczeniu farmakologicznemu oraz konsultacjom psychologicznym. Bardzo często jest to krok przed terapią w warunkach ambulatoryjnych. Kolejne dwa rodzaje leczenia prowadzone są w specjalistycznych ośrodkach terapii uzależnień. Leczenie średnioterminowe trwa około 8 tygodni, zaś leczenie długoterminowe to nawet 2 lata. Prowadzona forma terapii to połączenie detoksu, zajęć grupowych i wsparcia terapeutycznego.

Sposoby na leczenie uzależnienia

Leczenie narkomani to złożony proces, w którym wykorzystuje się różne metody. Model Minnesota traktuje uzależnienie jak chorobę, dlatego poprzez indywidualne podejście do pacjenta dąży się do całkowitej abstynencji. Terapia poznawczo-behawioralna polega na rozpoznaniu sytuacji, w których osoba sięga po narkotyk po to, aby zastosować  działania temu zapobiegające. W terapii substytucyjnej stosuje się leki, które dają efekty zbliżone do przyjmowanych narkotyków w celu złagodzenia objawów zespołu abstynencyjnego. Dawki są stopniowo zmniejszane w celu całkowitej eliminacji potrzeby przyjmowania narkotyków. Podstawą leczenia długoterminowego jest model społeczności terapeutycznych. Polega on na wspólnej pracy, nauce i mieszkaniu osób uzależnionych wspomaganych wsparciem terapeutów. Terapia narkotykowa jest możliwa tylko przy pełnym zaangażowaniu osoby uzależnionej. Leczenie ma na celu zrozumienie swojej choroby oraz mechanizmu jej działania. Celem jest przezwyciężanie uzależnienia na każdym kroku, poznanie alternatywnych metod na spędzanie czasu wolnego, odizolowanie się od środowiska narkomanów oraz stałe kontrolowanie swojego stanu psychicznego.

śr. ocena 0 / głosów 0