Leczenie kręgosłupa metodą McKenziego – jak zostać terapeutą?

Leczenie dolegliwości bólowych w okolicach kręgosłupa z zastosowaniem metody McKenziego jest na całym świecie uważane za najskuteczniejsze. Wielu pacjentów chwali sobie tę metodę za to, że wizyta u terapeuty daje im narzędzia do samodzielnego przeciwdziałania pojawiającym się nawrotom bólowym. Na czym polega leczenie kręgosłupa metodą McKenziego i jak zdobyć dokumenty potwierdzające, że jest się certyfikowanym terapeutą Instytutu McKenziego – tego dowiesz się z naszego artykułu.

Założenia metody McKenziego

Autorem tej metody był nowozelandzki fizjoterapeuta Robin McKenzie. Na podstawie wieloletniej pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu przewlekłych lub nawracających bólów karku i krzyża, doszedł on do wniosku że zdecydowana większość tego typu dolegliwości (aż 97 proc.) ma podłoże mechaniczne. To oznacza, że jest spowodowana przeciążeniami, na jakie jest narażony kręgosłup poprzez wykonywanie zwykłych codziennych czynności, a przede wszystkim nieutrzymywanie prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia. Wynikiem takich zachowań jest utrata przez kręgosłup swojej naturalnej elastyczności. W jego obrębie z czasem dochodzi również do powstawania mikrouszkodzeń, które są główną przyczyną powstawania bólu.

McKenziemu udało się stworzyć autorski system klasyfikacji bólów kręgosłupa oraz opracować skuteczne metody ich leczenia. Żeby zostać certyfikowanym terapeutą tej metody należy ukończyć stosowne kursy i pomyślnie zdać egzamin końcowy. W naszym kraju kursy te są organizowane przez Instytut McKenziego Polska w Poznaniu.

Zakres kursów Instytutu McKenziego

Kursy Instytutu McKenziego Polska składają się z 4 części i kończą się egzaminem uwierzytelniającym, którego pozytywne zakończenie skutkuje wpisaniem do rejestru Międzynarodowego Instytutu McKenziego oraz do rejestru jego polskiej filii. Na kursy mogą się zapisać lekarze, fizjoterapeuci z tytułem magistra lub licencjata oraz technicy fizjoterapii. Każdy z 4 kursów ma określoną tematykę.

  • Część A – Odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Na kurs składają się wykłady, dyskusje, demonstracje na pacjentach oraz sesje praktyczne. Na kursie uczestnicy zapoznają się z samą ideą metody McKenziego, poznają jej główne założenia oraz nauczą się klasyfikacji leczenia zespołów bólów kręgosłupa lędźwiowego oraz rozpoznawać, którzy pacjenci są podatni na metodę biomechaniczną, którzy są zdolni do samodzielnego przeciwdziałania dolegliwością, a którzy wymagają udziału terapeuty.
  • Część B – Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa. Druga część kursu jest kontynuacją części pierwszej i za pomocą tych samych metod prezentuje skuteczność i możliwości metody McKenziego dla innych fragmentów kręgosłupa.
  • Część C – Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia  – Kręgosłup Lędźwiowy oraz Kończyny (kończyna dolna). Jest to kurs organizowany w formie 4-dniowych warsztatów obejmujący praktyczne rozwiązywanie problemów klasyfikacji pacjentów z różnymi rodzajami dolegliwości w obrębie kręgosłupa.
  • Część D – Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia – Kręgosłup szyjny i piersiowy oraz Kończyny (kończyna górna). Podobnie jak część C, ten kurs jest zorganizowany także w formie warsztatów. Główny nacisk jest kładziony na zaawansowane techniki manualne oraz praktyczne rozwiązywanie problemów pacjentów.
śr. ocena 5 / głosów 5