Kiedy warto udać się z dzieckiem do logopedy?

Twoje dziecko ma problemy z mówieniem, jąka się albo ma wadę zgryzu? Nie należy bagatelizować tych objawów. Pomóż dziecku uniknąć problemów w szkole oraz wśród rówieśników i zgłoś się z nim do specjalisty. Kiedy warto zasięgnąć pomocy logopedy i jak wygląda profesjonalna terapia logopedyczna? Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Jednym z czynników warunkujących prawidłowy rozwój mowy jest sprawność całego aparatu mowy, w skład którego wchodzą aparat oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny.  Nauką o kształtowaniu właściwej mowy oraz niwelowaniu zaburzeń w tym zakresie jest logopedia. Dzieli się ona na logopedię ogólną i specjalną. Terapii logopedycznej mogą się poddawać zarówno dzieci oraz młodzież, jak i osoby dorosłe.

Niemal każdą wadę mowy można wyeliminować. Wymaga to oczywiście sporo pracy – i to zarówno od logopedy, jak i (przede wszystkim) od samego pacjenta.

Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy?

Wizytę w poradni logopedycznej zaleca się dzieciom, które:

 • mało mówią,
 • mówią niewyraźnie,
 • oddychają przez usta,
 • nie wypowiadają właściwie poszczególnych głosek.

Jeśli zauważysz którekolwiek objawy u swojego dziecka, warto zgłosić się do specjalisty.

Diagnoza logopedyczna

Logopeda jest w stanie postawić diagnozę już po upływie 60 lub maksymalnie 90 minut na pierwszym spotkaniu. Jak wyjaśnia ekspertka z Fundacji Meritum, podczas terapii wykonuje się szereg działań zmierzających do usprawnienia lub wyeliminowania trudności w procesach porozumiewania się.

O jakie trudności chodzi? Przede wszystkim o wszelkie wady wymowy, takie jak niewłaściwa artykulacja głosek, choć logopedzi mierzą się również z pacjentami cierpiącymi na całkowity brak mowy.

Czynności wykonywane przez logopedę w trakcie diagnozy obejmują:

 • wywiad z pacjentem,
 • ocenę budowy anatomicznej narządów mowy,
 • badanie słuchu,
 • ocenę poprawności wymowy,
 • ocenę ogólnego poziomu rozwoju językowego (zakresu słownictwa, znajomości gramatyki itd.).

Na czym polega terapia logopedyczna?

Terapia logopedyczna wdrażana jest już po postawieniu diagnozy. Może przynieść bardzo zadowalające rezultaty. Pojedynczą sesja terapii logopedycznej trwa ok. 45-60 minut.

Podczas terapii logopedycznej dziecko zapoznaje się z programami multimedialnymi oraz z tradycyjnymi materiałami logopedycznymi (w formie papierowej). To w głównej mierze gry i zabawy edukacyjne, typu:

 • zabawy słowne (rozwijają sprawność językową),
 • obrazkowe słowniki tematyczne,
 • interaktywne mówiące obrazki (pomagają rozróżniać dźwięki).

Terapia obejmuje także wszelkiego rodzaju ćwiczenia oddechowe, z wykorzystaniem narzędzi, takich jak dmuchajka, bańki mydlane, piórka itd.

Dobrze poprowadzona terapia logopedyczna może pomóc dziecku przywrócić mowę (w przypadku jej utraty), zniwelować jej zaburzenia oraz wyrównać ewentualne opóźnienia. Ponadto dziecko wypracowuje odpowiedni poziom sprawności językowej. W efekcie maluch lepiej radzi sobie w środowisku szkolnym i rówieśniczym, co owocuje lepszym rozwojem ogólnym.

śr. ocena 5 / głosów 4