Jakie badania wykonuje się w celu zdiagnozowania jaskry

Jaskra w wielu przypadkach nie daje wyraźnych objawów. Badania diagnostyczne w głównej mierze opierają się na regularnym wykonywaniu pomiarów kontrolnych u okulisty. Diagnoza stawiana jest na podstawie oceny ryzyka, badań budowy dna oka, ciśnienia wewnątrzgałkowego, kąta przesączania i pola widzenia. Jakie jeszcze szczegółowe testy należy wykonać w celu rozpoznania nieprawidłowości? Oto najważniejsze informacje.

Jakie badania wykonuje się w diagnostyce jaskry?

Diagnostyka jaskry obejmuje szereg badań, których wykonanie jest niezbędne. Zaliczyć do nich można stereoskopową ocenę tarczy n. II. Podstawową metodą obrazowania tarczy nerwu wzrokowego jest oftalmoskopia. Pozwala ona ustalić i ocenić ewentualne ubytki narządu wzroku. Lekarz okulista sprawdza kształt tarczy, zagłębienia, proporcję ich wielkości oraz symetrię. Ważnym badaniem jest również pomiar ciśnienia wewnątrz gałki ocznej – tzw. tonometria. Specjaliści wykonują również gonioskopię. Jest to metoda pozwalająca sprawdzić kąt przesączania przy pomocy specjalnej soczewki. Czynność ta umożliwia dokonanie oceny, czy wspomniany kąt jest otwarty i szeroki, czy też wąski i zamknięty. Podczas tego pomiaru można również wskazać ilość barwnika. Ostatnim elementem diagnostyki jest perymetria. Jedno z podstawowych badań czynnościowych funkcji widzenia. Pozwala określić ewentualne ubytki w polu widzenia będące wynikiem jaskry.

Warto pamiętać, że badanie w kierunku jaskry powinno być wykonywane co około 2 lata, a w przypadku osób należących do grupy podwyższonego ryzyka co ok. 6-12 miesięcy.

Jak leczy się jaskrę?

Specjaliści z Gabinetów Lekarskich Pawlik wyjaśniają, że głównym celem leczenia jaskry jest zatrzymanie postępu choroby. Najważniejsze jest obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, co pozwala zatrzymać proces uszkadzania nerwu wzrokowego. Rozpoczęcie terapii we właściwym momencie pozwala zachować wzrok na odpowiednim poziomie do końca życia. Sama kuracja polega na stosowaniu kropli dostępnych na receptę i przepisanych przez lekarza. Dopiero w ostateczności okuliści kierują na zabiegi chirurgiczne bądź laserowe. Warto pamiętać, że leczenie trwa do końca życia. Dodatkowo, tylko wczesne wykrycie choroby i systematyczne przyjmowanie leków pozwoli uzyskać zadowalające w stu procentach efekty. Ważną rolę w skuteczności stosowania lekarstw jest również ich odpowiednie podawanie. Otóż krople powinny być zakraplane do zewnętrznego kącika oka, a następnie po zamknięciu oka miejsce to powinno być uciśnięte w celu zminimalizowania przenikania substancji do krwioobiegu.

śr. ocena 5 / głosów 5