badania lekarskie

Jakie badania trzeba wykonać, aby móc zdawać na prawo jazdy

Aby móc legalnie prowadzić pojazd, należy nie tylko być w odpowiednim wieku i zdać stosowny egzamin, ale też uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zostania kierowcą. Istnienie takich przeciwwskazań zwiększa bowiem ryzyko zaistnienia na drodze niebezpiecznych sytuacji – warto je więc wykluczyć. Stąd właśnie konieczność wykonania konkretnych badań lekarskich. Czego należy się po nich spodziewać?

Oceny stanu zdrowia kandydata na kierowcę może dokonać tylko specjalista dysponujący właściwymi uprawnieniami. Na pewno przeprowadzi on z nami szczegółowy wywiad dotyczący m.in. chorób przewlekłych czy przyjmowanych leków (niektóre mogą zaburzać funkcje psychomotoryczne). Nie ma bowiem możliwości zbadania nas jednocześnie pod kątem wszystkich schorzeń, które stanowiłyby przeszkodę w prowadzeniu pojazdów. Próba zatajenia istotnych informacji na ten temat, byleby zdobyć prawo jazdy, może skończyć się na drodze tragicznie zarówno dla nas samych, jak i dla innych, koniecznie bądźmy więc tu z lekarzem szczerzy.

Co jest badane

Podstawowe problemy, stanowiące największe ryzyko, lekarz jest zresztą w stanie wykryć podczas przeprowadzanych badań. Kontroli podlegają wówczas m.in. stan układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, jak również czynności nerek. Proste badania reakcji pozwolą na określenie ewentualnych nieprawidłowości w układzie nerwowym i wykluczenie padaczki, której nagły atak mógłby spowodować śmiertelne zagrożenie dla uczestników ruchu.

Badane są oczywiście także wzrok i słuch, przy czym ewentualne wady wcale nie muszą przekreślać naszych marzeń o zostaniu kierowcą. – Jeśli ktoś już nosi okulary, szkła kontaktowe lub aparat wspomagający słyszenie, to nie musi zdejmować ich do badania – mówi specjalista z Centrum Medycznego Ultramedic w Bielsku-Białej.

Jeśli okaże się, że wada wymaga dalszej korekty, lekarz po prostu wpisze to do orzeczenia.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Znajdą się tam również komentarze dotyczące funkcjonowania naszego układu ruchu oraz ośrodka równowagi, a także objawów wskazujących na nadużywanie bądź uzależnienie od alkoholu lub innych substancji zaburzających świadomość. Jeśli lekarz z całą pewnością stwierdzi uzależnienie, nie otrzymamy zaświadczenia pozwalającego nam ubiegać się o prawo jazdy.

W niektórych przypadkach konieczne może się dodatkowo okazać przeprowadzenie badań psychologicznych. Mają obowiązek poddać się im chociażby osoby zdające egzamin na prawo jazdy kategorii C, D i E, a także pragnące zostać motorniczymi tramwaju oraz wszyscy kandydaci na kierowców zawodowych. Muszą oni bowiem być nie tylko sprawni intelektualnie, ale też stabilni psychicznie. Skłonności do autodestrukcji albo zachowań agresywnych mogą wszak stanowić na drodze ogromne zagrożenie.

śr. ocena 5 / głosów 6