wada-sluchu

Jaka jest różnica pomiędzy osobami niesłyszącymi a niedosłyszącymi?

Niedosłuch to w Polsce, tak zresztą, jak i na prawie całym świecie, to bardzo poważny problem społeczny. Według różnych badań żyje u nas od 4 do 6 milinów osób z problemami niedosłuchu.

Szacuje się, że co trzeci dorosły Polak nie dosłyszy przynajmniej na jedno ucho, a z tego, co piąta osoba powinna nosić aparat wspomagający słuch. Jeśli jednak jeszcze do niedawna przytępienie słuchu dotyczyło najczęściej osób w zaawansowanym wieku, to dzisiaj dotyka to ludzi coraz młodszych.

Przyczyny wad słuchu

Do niedawna jeszcze jedynym podłożem niedosłuchu czy też całkowitego braku słuchu były prawie wyłącznie zmiany chorobowe zarówno te o charakterze genetycznym, jak i nabyte. Człowiek nieustannie jednak zmienia się i kształtuje swoje środowisko i otoczenie niekoniecznie w zgodzie z naturą i zdrowym rozsądkiem.  Dzisiaj trudno już o oazy ciszy i spokoju. Zewsząd otacza nas kakofonia najróżnorodniejszych dźwięków, dochodzących ze wszystkich możliwych kierunków. Samochody, samoloty, maszyny, mniej lub bardziej, głośne rozmaite urządzenia tworzą strumień dźwięków, które niemal nieustannie sięgają naszych uszu. Do tego wszystkiego dochodzi niezdrowy tryb życia, czego przynoszącym najbardziej opłakane skutki przykładem jest wielogodzinne słuchanie głośnej muzyki, nierzadko ze słuchawkami na uszach. To wszystko sprawia, że w naszym społeczeństwie gwałtownie zwiększa się liczba osób mających problemy ze słuchem. O różnych aspektach tego zjawiska możemy dowiedzieć się więcej w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego z Warszawy.

Jakie są różnice między osobami niesłyszącymi a niedosłyszącymi?

Często o osobach, niesłyszących lub niedosłyszących mówi się, że są głuche. My jednakże nie będziemy używać tego określenia, albowiem może ono nieść w sobie pewien pejoratywny wydźwięk. Zatem co możemy powiedzieć o osobach niesłyszących a niedosłyszących? Do pierwszej z tych grup zaliczamy osoby zupełnie pozbawione słuchu, niezależnie od przyczyny powstania tego schorzenia. Do takich osób nie docierają z zewnątrz żadne treści dźwiękowe, w związku z czym można powiedzieć, że są one pogrążone w wiecznej ciszy. Jedynie silniejsze sygnały dźwiękowe są przez te osoby rejestrowane i to nie przy pomocy narządu słuchu, lecz poprzez całe ciało, które odbiera wibracje wywoływane falą dźwiękową. Odbierają one jedynie namiastki informacji dźwiękowych w postaci całej gamy gestów i symboli. Z natury rzeczy jednak taki sposób przekazywania tej informacji jest niepełny, wręcz ubogi, co nie pozwala w pełni postrzegać świata takim, jakim jest on w rzeczywistości dla zdrowych ludzi. Natomiast u osób niedosłyszących narządy słuchu nie do końca są uszkodzone, dlatego też mogą one rejestrować w pewnym ograniczonym zakresie różnorodne dźwięki.  W dużej mierze osoby takie mogą wspomagać się aparatami słuchowymi, które umożliwiają im w miarę swobodne porozumiewanie się z otoczeniem. Zarówno dla jednej, jak i dla drugiej grupy osób ważna jest umiejętność mówienia i wysławiania się. Dlatego też bardzo istotne jest tutaj kształcenie tej umiejętności, co zupełnie szczególne znaczenie ma dla dzieci, albowiem może to ważyć na całym ich przyszłym życiu. Niezwykle pomocne w tym są specjalne szkoły, w tym i licea dla dzieci z wadą słuchu, w których takie umiejętności można kształtować. Jeśli chcemy zgłębić wiedzę, dużo informacji na ten temat znajdziemy we wspomnianym już wyżej instytucie.

śr. ocena 5 / głosów 6