Czynniki ryzyka wpływające na rozwój choroby tętnic obwodowych

Choroba tętnic obwodowych (PAD) w ostatnich latach jest coraz częściej diagnozowanym problemem zdrowotnym. Postępująca choroba powoduje stopniowe zwężanie, a w rezultacie niedrożność tętnic obwodowych, co sprawia, że u osób chorujących na PAD zwiększa się ryzyko powstawania zawałów serca i udarów mózgu. Na szczęście dzięki postępowi medycyny oraz prowadzeniu dokładnych badań statystycznych, jesteśmy w stanie wskazać czynniki ryzyka, które wpływają na rozwój PAD.

Prowadzony tryb życia

Najważniejszymi i najczęściej wymienianymi przyczynami powstawania choroby tętnic obwodowych są czynniki związane z prowadzonym przez pacjentów trybem życia. Do takich czynników należą przede wszystkim nałogowe palenie papierosów, nieprawidłowa dieta, która polega na spożywaniu dużej ilości czerwonego mięsa oraz tłuszczu, natomiast małej ilości warzyw, owoców oraz chudego mięsa, a także mała ilość ruchu oraz związana ze wszystkimi tymi czynnikami otyłość. Te wszystkie nasze „małe grzeszki” w rezultacie prowadzą do zmian w obrębie tętnic obwodowych i są bezpośrednią przyczyną powstawania w nich zmian o charakterze miażdżycowym. Niestety powstające przez lata zmiany, później są już niemożliwe do odwrócenia, dlatego w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania na PAD, warto od razu rzucić albo chociaż jak najbardziej ograniczyć palenie, zapewnić sobie większą ilość ruchu oraz przykładać większą wagę do swojej diety.

Cukrzyca, hiperlipidemia oraz nadciśnienie tętnicze

Zwiększenie ryzyka zachorowania na chorobę tętnic obwodowych obserwowane jest także u osób, u których występują już inne problemy zdrowotne. Według przeprowadzanych w Stanach Zjednoczonych badań, największymi czynnikami ryzyka są cukrzyca, hiperlipidemia (tzn. zwiększone stężenie cholesterolu) oraz nadciśnienie tętnicze. Jak nietrudno zauważyć, wszystkie te choroby i schorzenia są także związane z prowadzonym przez pacjentów trybem życia oraz nałogami.

Znaczenie regularnych badań

Miażdżyca tętnic dolnych niestety jest nieuleczalna, jednak dzięki wczesnemu postawieniu diagnozy, można bardzo skutecznie zahamować jej postępowanie. W tym celu konieczne jest jednak regularne kontrolowanie stanu tętnic obwodowych pacjentów. Zdecydowanie najszybszą metodą, którą można stosować w trakcie rutynowego badania pacjenta jest wykonanie pomiaru wskaźnika kostka-ramię, czyli ilorazu ciśnienia krwi mierzonego na ramieniu do ciśnienia mierzonego na dolnych kończynach. Żeby wykonać taki pomiar wystarczy zaopatrzyć gabinet lekarski w proste urządzenie MESI ABPI MD, którego wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Diabetica.

U zdrowego człowieka wartość wskaźnika kostka-ramię (ABI) powinna się mieścić w przedziale od 1,00 do 1,40. Jakiekolwiek odchylenia od tych wartości są dla lekarza wyraźnym sygnałem, że konieczne jest zlecenie dalszych, bardziej szczegółowych badań w celu zdiagnozowania lub wykluczenia PAD.

śr. ocena 5 / głosów 3