Budowa inkubatorów

Wynalezienie inkubatorów dla noworodków datuje się na koniec XIX wieku. Ideą przyświecającą projektantowi pierwszego inkubatora, było obniżenie umieralności wśród wcześniaków, która w latach 80. XIX stulecia wynosiła niemal 70%.

Budowa pierwszych inkubatorów nie była szczególnie skomplikowana i odwzorowywała cieplarkę dla kurcząt, będącą faktycznym pierwowzorem urządzenia medycznego – opowiada nasz rozmówca z firmy Żak-Med.

Historia budowy inkubatorów

Inkubator Stéphane Étienne Tarnier’a zbudowany był z dwóch komór. W dolnej komorze umieszczona była lampa olejowa, która podgrzewała wodę. Ta natomiast przekazywała ciepło do komory umieszczonej powyżej, gdzie znajdowało się niemowlę. Pomyślane w ten sposób urządzenie bardzo szybko udowodniło słuszność poglądu, że główną przyczyną umieralności noworodków o masie ciała poniżej 2 kg jest brak zdolności utrzymania prawidłowej temperatury ciała.

Jednak kontrola temperatury wewnątrz inkubatora ogrzewanego lampą olejową wymagała stałego nadzoru personelu medycznego, co było rozwiązaniem bardzo uciążliwym. Pierwszym udoskonaleniem w konstrukcji inkubatora było więc zastosowanie termostatu z dzwonkiem, który alarmował personel w sytuacji, gdy temperatura w jego wnętrzu osiągała zbyt wysoką wartość.

Kolejne udoskonalenia wprowadzane w budowie inkubatorów dążyły do jeszcze lepszego odseparowania dziecka od zagrażających mu czynników zewnętrznych. Urządzenie doposażono m.in. w pokrywę, przyrząd do podawania dziecku pokarmu bez konieczności wyjmowania go z inkubatora oraz akcesoria umożliwiające podanie tlenu w razie wystąpienia sinicy.

Z czasem udoskonaleniu poddano sposób podgrzewania powietrza wewnątrz inkubatora, zamieniając lampę olejową na stosowane do dziś ogrzewanie elektryczne. Odkryciem XX wieku było wyposażenie inkubatorów noworodkowych w specjalne rękawy, pozwalające na wykonywanie rozmaitych czynności przy dziecku, bez narażania go na bezpośredni kontakt z otoczeniem.

Nowoczesne inkubatory noworodkowe

Budowa inkubatorów stosowanych współcześnie oraz ich bogate doposażenie, pozwalają w znacznie łatwiejszy sposób wytworzyć mikroklimat odpowiedni dla delikatnego noworodka. Odpowiednia temperatura, wilgotność oraz skład powietrza kontrolowane są za pomocą elektronicznych urządzeń.

Najlepsze z nich wyposażone są w dodatkowy sprzęt ratujący życie, a mianowicie urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków, ponieważ obecnie to właśnie zaburzenia oddechowe są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów wśród wcześniaków.

śr. ocena 5 / głosów 2