Znaczenie systemów klimatyzacji i wentylacji w obiektach sportowych

Obiekty sportowe wiążą się ze szczególnymi wymaganiami, jeśli chodzi o instalacje klimatyzacyjne, wentylacyjne i grzewcze. Rozwiązania, które są w nich stosowane, znacznie różnią się od tych klasycznych, które projektuje się dla budynków mieszkalnych i biurowych. Ich specyfikacja uzależniona jest od dyscypliny sportu, który uprawiany jest w danych obiekcie. Projekt musi być dopasowany do parametrów powietrza wewnętrznego, jakie chcemy osiągnąć.

Parametry powietrza wewnętrznego

Projektant instalacji do obiektów sportowych powinien rozpoczynać pracę od zdefiniowania parametrów powietrza wewnętrznego i określenia, w jaki sposób można je utrzymać. Należy określić temperaturę, średnią temperaturę promieniowania przeszkód, prędkość, wilgotność i stężenie zanieczyszczeń. Wszystkie parametry są bardzo ważne, by określić komfort techniczny. Zależy nam na tym, by nie było ani za ciepło, ani za zimno. Projektant powinien także zadbać o to, by użytkownicy obiektu nie byli narażeni na zjawisko przeciągu, czy asymetryczne promieniowanie przegród. By określić wymagane parametry powietrza wewnątrz obiektu sportowego, bierzemy pod uwagę rodzaj uprawianego sportu. Określamy rodzaj aktywności fizycznej, a co za tym idzie zyski ciepła jawnego i utajonego. Kolejny aspekt to stężenie zanieczyszczeń w wydychanym powietrzu oraz izolacyjność cieplna odzieży sportowców. Projektant bierze także pod uwagę wyposażenie pomieszczeń, a więc zyski ciepła i wilgoci od urządzeń, a dodatkowo liczbę osób i średni czas uprawiania sportu.

Systemy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Systemy instalacji w obiektach sportowych charakteryzują się innymi wymaganiami niż budynki mieszkalne i biurowe. Jest to związane ze znaczącymi kubaturami przestrzeni oraz odmiennymi oczekiwaniami użytkowników. Projekt i wykonanie systemu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych wymagają każdorazowo indywidualnej analizy – mówi nam przedstawiciel firmy KLIMOR z Gdyni.

Nowoczesne instalacje mają za zadanie dbać o komfort użytkowania obiektu, przy czym coraz częściej zależy nam na rozwiązaniach energooszczędnych. Przykładem takiego rozwiązania jest wykorzystanie instalacji, które chłodzą salę sportową, a jednocześnie służą jako wentylacja i doprowadzają świeże powietrze z zewnątrz. Używa się do tego na przykład central wentylacyjnych z chłodnicą freonową lub wodną. Nowoczesne rozwiązania bardzo precyzyjnie realizują proces obróbki powietrza, co znacznie zwiększa komfort użytkowania obiektów sportowych.

śr. ocena 5 / głosów 4