linie napowietrzne

Zastosowanie kabli do linii napowietrznych

Napowietrzne linie przesyłowe energii elektrycznej są tak powszechne, że właściwie nie zwracamy na nie już większej uwagi – widzimy je w miastach, wsiach oraz na niezamieszkanych i niezagospodarowanych terenach między dwoma większymi skupiskami ludzkimi. Mimo to trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie we współczesnym świecie bez nich, bowiem prąd jest nam potrzebny w codziennym funkcjonowaniu i niezbędny do niemal każdego obszaru działalności ludzkiej – od przemysłu, przez gospodarkę, po służbę publiczną. Jednym z najważniejszych elementów linii są przewody.

Charakterystyka kabli do linii napowietrznych

Przewody do przesyłu energii elektrycznej fachowo oznacza się symbolem AsXSn. Każdy ze znaków ma swój znaczenie:

  • A oznacza, że żyły kabla wyprodukowane zostały z aluminium lub jego stopu
  • s oznacza, że kabel jest samonośny
  • XS oznacza izolację z polietylenu usieciowanego
  • n oznaczana odporność kabla na rozprzestrzenianie się ognia.

Kable AsXSn są zbudowane w ten sposób by były w stanie przy kilkusekundowym zwarciu wytrzymać temperaturę do 250 stopni Celsjusza (przy długotrwałym obciążeniu limit ten wynosi 90 stopni). Przeznaczone są do montaży w temperaturach do -20 stopni Celsjusza. Poszczególne modele kabli różnią się między sobą ilością drutów w żyła – determinuje to ich parametry elektryczne i własności mechaniczne, a tym samym miejsce zastosowania. Kable z wielodrutowymi żyłami zapewniające najlepsze parametry i właściwości znajdują zastosowanie w średnionapięciowym systemie przesyłu energii elektrycznej

Zastosowany w produkcji kabli polietylen pełni dwojaką funkcję: zabezpieczenia przewody i zapewnia brak przerw w przesyle energii elektrycznej. Dzięki temu sytuacje takie jak zetknięcie się dwóch przewodów, dotknięcie przewodu przez gałęzie lub zwierzęta oraz zetknięcie się przewodu z ziemią nie wpływa na funkcjonalność przewodu i nie stwarza żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Pod tym względem kable AsXSn są zdecydowanie lepsze od kabli gołych, w których funkcję izolacyjną pełni powietrze otaczające przewód.

Wysokiej klasy przewody do linii napowietrznych znajdziemy w ofercie hurtowni elektrycznej Elmaz.

śr. ocena 5 / głosów 4