Hydrant

Zasady korzystania z hydrantów

Hydranty przeciwpożarowe są to aktywne urządzenia zabezpieczające przed ogniem, które mają na celu umożliwić natychmiastowe podłączenie wody od lokalnego dostawcy wodociągowego. Hydranty można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Hydranty zewnętrzne stosowane są przez straż pożarną, natomiast hydranty wewnętrzne umożliwiają gaszenie pożarów w odległościach większych niż gaśnica.

Podział hydrantów

Hydranty dzieli się na trzy typy, które zależne są od średnicy węża. Hydranty DN25 z wężem półsztywnym ma średnicę 25 mm i długość 20 lub 30 m b. Znajdują zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, a także w budynkach zamieszkania zbiorowego. Są to m.in. szkoły, sklepy, banki, hotele. Hydranty DN52 z wężem płasko składanym stosuje się w budynkach magazynowych i produkcyjnych. Mają one średnicę 52 mm i występują w długościach 15 lub 20 m b. W sytuacjach, gdy odległość od najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń otwartą, można wyposażyć hydrant w dodatkowy odcinek węża. Hydranty DN33 są powszechnie stosowane w garażach. Półsztywny wąż ma średnicę 33 mm i długość 20 lub 30 m b. Hydranty zewnętrzne są naziemne i podziemne. Ich średnica wynosi 80 mm lub 100 mm.

Jak używać hydrantów wewnętrznych?

Pierwszym urządzeniem, które używa się go gaszenia pożaru to gaśnica, ponieważ jest łatwa w obsłudze i bez problemu można ją przenosić. Hydrant wewnętrzny znacznie wygodniej i pewniej jest użytkować wtedy, gdy obsługują go co najmniej dwie osoby. Przed użyciem powinno się rozwijać wąż, by ciśnienie wody nie zapętliło go w supeł. Jedna osoba musi trzymać prądownicę, podczas gdy druga będzie odkręcała zawór. Wyjątkiem jest wąż półsztywny. Jedna osoba może uruchomić zawór, a następnie ciągnąć go w stronę pożaru. Dużo także zależy od prądnicy – jeśli ma swój własny zawór, można swobodnie manewrować wężem bez zbędnego wylewania wody. Węże o szerokości 52 mm mają na tyle wysokie ciśnienie, że powinny być obsługiwane przez trzy osoby, Jedna osoba może nie zdołać go utrzymać.

Dlaczego hydranty są rzadko używane?

Samo używanie hydrantu to tylko część działań, jakie należy podjąć w przypadku pożaru. Używanie wody jako sposobu gaszenia wymaga odłączenia dopływu prądu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia lub zwiększenia pożaru. Każdy pożar to indywidualna sytuacja, dlatego osobom niebędącym w służbach ratowniczych trudno jest przewidzieć, jakie jeszcze mogą wystąpić zagrożenia.

Specjalista firmy Tel-Poż-System „Iskra” w Poznaniu tłumaczy: Brak tej wiedzy oraz zerowa praktyka dotycząca obsługi hydrantów sprawia, że użytkownicy palących się budynków rzadko ich używają w przypadku pożaru. Przeważnie są to działania doraźne, które wykonuje się do czasu przyjechania straży pożarnej.

śr. ocena 5 / głosów 1