Zalety systemów monitoringu w obiektach biurowych

Systemy telewizji przemysłowej, potocznie nazywane monitoringiem, są obecne w dzisiejszych czasach niemal na każdym kroku – w obiektach użytku publicznego, sklepach, na dworcach, a nawet na ulicach i prywatnych posesjach. Mimo, że wielu ludzi dopatruje się w tym zjawisku chęci permanentnego inwigilowania społeczeństwa, to nie sposób odmówić monitoringowi licznych zalet. W niniejszym tekście przedstawimy kilka plusów przemawiających za wykorzystaniem systemu telewizji przemysłowej w obiektach biurowych.

Poprawa bezpieczeństwa

Głównym celem przyświecającym montażowi systemu telewizji przemysłowej jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Cel ten osiąga się na kilka sposobów. Przede wszystkim poprzez prewencję.

–Wielokrotnie wykazano, że sama widoczna obecność kamer monitoringu skutecznie zniechęca potencjalnych sprawców do popełniania przestępstw – wyjaśnia przedstawiciel firmy SnapVisionW miejscach, w których zainstalowano monitoring współczynnik przestępstw, wykroczeń czy aktów wandalizmu był znacznie niższy w porównaniu do okresu sprzed monitoringu.

Nawet jeśli kamery nie odstraszą sprawców lub nie zostaną przez nich zauważone, ich operatorzy śledząc wydarzenia na objętym monitoringiem terenie mogą błyskawicznie zareagować na zagrożenie, powiadamiając odpowiednie służby ochroniarskie lub policję. Monitoring spisuje się również w innych sytuacjach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia – dzięki niemu operatorzy mogą wzywać pomoc do wypadków, które mają miejsce na terenie obserwowanego obiektu.

Mniejsze koszty eksploatacji obiektu

Należy pamiętać, że sytuacje takie jak akty wandalizmu czy włamania do obiektu wiążą się ze znacznymi kosztami – spowodowane jest to nie tylko utratą mienia, ale również koniecznością naprawy szkód. Monitoring, odstraszając sprawców może znacząco przyczynić się do zminimalizowania kosztów korzystania z obiektów, poprzez wyeliminowanie wydatków takich jak wstawianie nowych drzwi czy odnawianie ścian, nie wspominając o zakupie nowych sprzętów w miejsce skradzionych.

Nagrania jako dowód

Monitoring nie tylko pozwala w znaczący sposób zwiększyć poziom bezpieczeństwa na chronionym obszarze, ale również dostarczać nagrań, które są bardzo przydatne dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Mogą być również wykorzystane w charakterze dowodu w sytuacjach spornych między firmami zajmującymi ten sam budynek lub przed ubezpieczycielem.

Zwiększona wydajność pracy

Systemy monitoringu nie tylko odstraszają przestępców i zniechęca do popełniania czynów zabronionych, ale również działają bardzo motywująco na pracowników przebywających w obserwowanym obiekcie. Dzięki nim można znacząco skrócić czas ponadprogramowych przerw na jedzenie czy papierosa.

śr. ocena 5 / głosów 2