Zalety stosowania układów centralnego smarowania

Smarowanie i oliwienie maszyn jest konieczne, aby nie ulegały one uszkodzeniu na skutek tarcia i przegrzewania. W zakładach przemysłowych punktów wymagających środka smarnego jest bardzo dużo. Dlatego dąży się do automatyzacji, aby ograniczyć możliwość błędu, podnieść regularność, dokładność i wydajność smarowania. Czy układy centralnego smarowania to rozwiązanie idealne?

Metody aplikowania środków smarnych w przemyśle

Przemysł wykorzystuje maszyny na co dzień i na ogromną skalę. Aby jednak działały one sprawnie i długo zachowywały żywotność, konieczne jest oliwienie i smarowanie elementów narażonych na tarcie. Smar lub olej powinny być podawane regularnie, aplikowane dokładnie, równomiernie i higienicznie, a także przy użyciu optymalnej ilości preparatu. Są różne sposoby, aby to osiągnąć.

Najbardziej zawodną i kosztowną metodą jest… praca człowieka. Niestety, jeżeli dbaniem o poziom nasmarowania maszyn zajmuje się człowiek, trzeba się liczyć z przestojami w pracy, większym zużyciem smaru, mniejszą precyzją. W tej dziedzinie maszyny zdołały nas przewyższyć.

Drugi sposób to automatyzacja smarowania. Smarownice wykonują swoją pracę zawsze tak samo. Nie trzeba przy tym wstrzymywać smarowanych maszyn. Środek smarny może być podawany nieustannie w ilościach idealnie pokrywających zapotrzebowanie danego mechanizmu, a także dokładnie rozprowadzany.

Układ centralnego smarowania – jeszcze więcej zalet!

Układ centralnego smarowania jest rozwinięciem punktowej smarownicy. Jeżeli w zakładzie korzystamy z wielu maszyn, które można smarować tym samym środkiem, wystarczy, że napełnimy zbiornik układu centralnego smarowania, a urządzenie samo rozdysponuje smar i rozprowadzi go tam, gdzie jest on potrzebny – każdej maszynie według jej potrzeb. W ten sposób można ograniczyć liczbę smarownic i oszczędzić czas, który byłby poświęcany na napełnianie zbiorników każdej z nich.

Oszczędzamy nie tylko czas, ale też preparat smarny, ponieważ jest on dozowany precyzyjnie i regularnie. Zyskuje na tym żywotność maszyn, więc oszczędzamy także na ich serwisowaniu. Prace mogą iść nieprzerwanie, więc urządzenia generują zyski cały czas. A wszystko to dzięki jednemu scentralizowanemu układowi smarowania. Specjalistami w tej dziedzinie są www.ucs.net.pl.

śr. ocena 5 / głosów 4