proces-produkcji

Zalety robotyzacji procesu produkcji

Rewolucja przemysłowa, związana z powstawaniem przemysłu fabrycznego, spowodowała zastąpienie pracy ludzkiej pracą zmechanizowaną. Dziś dążymy do zrobotyzowania lub zautomatyzowania wielu czynności, szczególnie wymagających dużej precyzji oraz wysiłku fizycznego. Jakie są największe zalety robotyzacji procesu produkcji? Jakie możliwości dają nam nowe technologie?

Zrobotyzowany przemysł to szansa na rozwój

Spójrzmy na kwestię stosunkowo niskich zarobków i robotyzacji procesu produkcji w kontekście najludniejszego państwa świata. W Chinach sprzedaż robotów z roku na rok wzrasta – liczba zakupionych robotów liczona jest tam w dziesiątkach tysięcy. Wynika to z faktu, że Chińczycy próbują dogonić przemysł państw wysokorozwiniętych. Robotyzacja procesu produkcji ma pozytywny wpływ na kondycję gospodarki, ponieważ wydajność firm zrobotyzowanych wzrasta, a co za tym idzie, wzrastają i zyski. Warto też dodać, że wykorzystanie robotów w przemyśle przynosi też inne korzyści.

Robotom możemy powierzać zadania bardzo skomplikowane, a także prace niebezpieczne – mówi nam przedstawiciel zakładu produkcyjnego SEVERT POLSKA z Gorlic. – Przykładem może być chociażby pozycjoner spawalniczy, inaczej nazywany manipulatorem spawalniczym, dzięki któremu praca jest szybka, efektywna i przebiega bezpiecznie, a to przecież bardzo ważne.

Nowe technologie dają możliwości

Można zadać sobie pytanie, czy nie zacznie brakować miejsc pracy, kiedy robotyzacja procesów produkcji będzie nadal postępować? Specjaliści, którzy zajmują się analizą szeroko pojętej robotyzacji dochodzą do wniosku, że ludzie po prostu się przekwalifikują. Powstaną nowe branże i nowe zawody. Wciąż obserwujemy przecież, że nasza gospodarka się unowocześnia, procesy produkcyjne przebiegają coraz sprawniej, produkcja także się informatyzuje, a wciąż poziom zatrudnienia nie maleje, wręcz przeciwnie. Dane GUS z marca 2018 wskazują, że bezrobocie w Polsce jest najniższe od 27 lat. Wracając do przykładu pozycjonera spawalniczego – w tym przypadku mechanizacja procesu ma na celu po prostu podniesienie jakości wykonywanych detali a w połączeniu z robotem przemysłowym, znaczne zwiększenie wydajności stanowiska pracy. Czynności są powtarzalne, ponieważ eliminujemy ludzkie pomyłki. Robotyzacja procesu produkcji ma więc korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników. Na koniec zwróćmy uwagę na to, że przy wielu uciążliwych czy ciężkich fizycznie pracach zaczynają nas zastępować roboty, a my mamy za to znacznie ciekawsze zajęcia. My te roboty projektujemy, programujemy, obsługujemy, serwisujemy, wdrażamy nowe rozwiązania, opracowujemy ciekawe technologie. Brzmi korzystnie, prawda?

śr. ocena 5 / głosów 5