transport-ladowy

Wady i zalety transportu lądowego

Sprawnie działający system transportowy przyczynia się nie tylko do podniesienia konkurencyjności gospodarki państwa, ale również działa stymulująco na jej rozwój. Decyduje on o efektywności transakcji handlowych, zarówno w handlu krajowym, jak i na arenie międzynarodowej. Może być różnie definiowany i podlegać dalszemu podziałowi według określonych kryteriów. W literaturze specjalistycznej transport lądowy dzielony jest na transport drogowy, kolejowy, wodny śródlądowy.

Wady transportu lądowego

Transport lądowy niepozbawiony jest pewnych wad i ograniczeń. Przede wszystkim jak każdy transport, również powietrzny czy morski, jest uzależniony od warunków atmosferycznych. Szczególnie jest to widoczne na przykładzie transportu drogowego oraz kolejowego, gdzie pogoda determinuje zarówno samą dostawę, jak i jej czas. Transport lądowy dodatkowo w ogromnym stopniu wpływa na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Mimo że można go przystosować do przewozu różnych towarów, ma również znacznie ograniczoną ładowność w porównaniu z transportem morskim. W określonych przypadkach ten fakt może wpłynąć na koszt dostawy. Nie ulega również wątpliwość, iż transport lądowy drogowy ma także dużo większy wskaźnik wypadków niż pozostałe gałęzie transportu, jak chociażby transport powietrzny.

Zalety transportu lądowego

Mimo wszystko korzyści, jakie daje transport lądowy, znacznie przewyższają jego ograniczenia. Przede wszystkim transport lądowy drogowy charakteryzuje się dobrym rozmieszczeniem dróg oraz dużą ich gęstością, spójnością. Dzięki temu towar może być dostarczony z dowolnego miejsca w dowolne miejsce, bezpośrednio do wyznaczonego punku bez konieczności przeładunków. W przypadku transportu lądowego kolejowego sieć kolejowa nie jest już aż tak dobrze rozwinięta.

Miejmy jednak nadzieję, że w perspektywie kilkudziesięciu lat ulegnie to zmianie, zwłaszcza, że jest to jedno z głównych założeń rządowych Strategii Rozwoju Transportu w Polsce do 2020 roku – dowiadujemy się w firmie JAS-FBG SA z Katowic, która jest jednym z wiodących operatorów logistycznych w kraju, oferując klientom kompleksowe usługi spedycji drogowej międzynarodowej i krajowej, kolejowej, morskiej i lotniczej oraz logistyki magazynowej i agencji celnej.

Transport lądowy umożliwia przewóz praktycznie wszystkich rodzajów produktów. Środki transportowe są tak przystosowane, że nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Ponadto w przypadku transportu lądowego drogowego można dowolnie określić trasę przejazdu, co daje możliwość elastycznego, sukcesywnego zapełniania przestrzeni ładunkowej, niezwykle istotną w spedycji drobnicowej. Właśnie elastyczność transportu drogowego decyduje o jego wyborze i swoistej przewadze nad transportem kolejowym.

śr. ocena 5 / głosów 4