pomiar-pradu

W jakim celu wykonuje się pomiary przekładnikami?

W celu dokonania właściwych pomiarów energii w elektroenergetyce konieczne jest posiadanie informacji na temat wartości napięć zasilających oraz prądów w obwodach. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu przekładników napięciowych i prądowych pozwalających na pomiar napięcia w sieciach niskich, średnich i wysokich napięć prądów dzięki zapewnieniu izolacji galwanicznej. Działanie to jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom wykonującym pomiary.

Przekładnik prądowy

Przekładnik prądowy, nazywany też transformatorem pomiarowym, to urządzenie umożliwiające pomiar dużych natężeń prądu za pomocą mierników, które mają mniejsze zakresy pomiarowe. Ze względu na wysokie wartości prądów w obwodach roboczych, ich bezpośredni pomiar stwarza duże niebezpieczeństwo, dlatego właśnie stosowane są przekładniki prądowe, przetwarzające prąd z obwodu pierwotnego na prąd płynący w obwodzie wtórnym. W takiej sytuacji pomiar możliwy jest za pomocą odpowiednich przyrządów pomiarowych i kontrolnych – prąd wtórny posiada małą wartość, jednak jest proporcjonalny do obwodu pierwotnego. Oba obwody są oddzielone galwanicznie.

Główne zadanie przekładników prądowych to umożliwienie dokonania pomiarów przy użyciu mierników o małym zakresie oraz oddzielenie galwaniczne przyrządów od obwodu, a także zabezpieczenie przyrządów przed wpływem pól magnetycznych poprzez możliwość umieszczenia ich w dużej odległości od kontrolowanego obwodu – wypowiada się specjalista reprezentujący firmę ZWARPOL produkującą przekładniki prądowe.

Rodzaje przekładników

Biorąc pod uwagę określone właściwości, przekładniki prądowe możemy podzielić na kilka grup. Ze względu na sposób wykonania i dopasowanie do warunków zewnętrznych wyróżniamy przekładniki wnętrzowe i napowietrzne. Inny podział obejmuje rodzaj materiału izolacyjnego i dzieli przekładniki na suche (izolacja żywiczna, z porcelany, gazu, tworzyw sztucznych) i małoolejowe (izolacja papierowo-olejowa). Mając na względzie sposób mocowania przekładników wyróżniamy: przekładniki wsporcze (ich podstawa mocowana jest do nośnej konstrukcji), przepustowe (w przypadku łączenia obwodów przedzielonych ścianami) i szynowe (nakładane na szynę sztywną).

Budowa przekładników

Podstawą budowy przekładników są symetryczne rdzenie wytworzone m.in. z blach ferromagnetycznych. Posiadają dwa uzwojenia – pierwotne i wtórne, nawinięte na tym samym rdzeniu. Uzwojenie pierwotne charakteryzuje się niewielką ilością zwojów i włączane jest szeregowo do obwodu prądowego, wtórne zaś stanowi wiele zwojów z cienkiego drutu, a jego zadaniem jest zasilanie obwodów prądowych przekaźników i przyrządów służących do pomiaru.

śr. ocena 0 / głosów 0