skanowanie-terenu

Sposoby skanowania terenu

Bezpieczeństwo w budownictwie nierozerwalnie jest związane ze stabilnym gruntem, na którym wznoszone są obiekty. W bardzo wielu przypadkach konieczne jest skorzystanie z usług lokalizacyjnych, pozwalających na wykrycie, oraz analizę uzbrojenia określonego terenu oraz zbadanie deformacji powierzchni.

Lokalizator

W celu zlokalizowania określonych obiektów stosuje się m.in. lokalizatory. Lokalizator może być wyposażony w generator indukcyjny, jak również w sondę sygnałową, która pozwoli na pomiar głębokości rur. Odczyty głębokości są bardzo dokładne, w przypadku gdy urządzenie zostanie poprawnie umieszczone nad badaną rurą bądź kablem. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że  pomiar został wykonany prawidłowo.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż lokalizatory, zwłaszcza te z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o dużym kontraście, są bardzo intuicyjne i wygodne w obsłudze – dowiadujemy się w firmie Jumarpol z Gliwic.

Dlatego tak chętnie wybierane są przez firmy świadczące usługi ziemne i wykopowe.

nawigacja-teleoptyczna

Georadar

Georadar jest zaprojektowany specjalnie do wyszukiwania wszelkich obiektów liniowych. Potrafi również określić zmiany strukturalne ziemi. Składa się zazwyczaj z dwóch anten, centralnej jednostki sterującej sygnałem oraz rejestratora. Działanie urządzenia polega na emitowaniu fal elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach (krótkich, ultrakrótkich), a następnie na rejestracji fal odbitych od określonych warstw. Pomiar pozwala na uzyskanie obrazu przekrój danego terenu.

Naziemny skaner laserowy

Naziemny skaner laserowy działa w oparciu o najnowocześniejszą technologię teledetekcji. Pomiar odbywa się na podstawie wyemitowanej wiązki światła koherentnego, która ulega odbiciu, a następnie powraca do urządzenia. W trakcie skanowania uzyskuje się informację nie tylko o czasie przebiegu wiązki, ale również o kątach pionowych, poziomych do obiektu wobec skanera. Skaner umożliwia obliczenie współrzędnych przestrzennych wybranego punktu. Pomiar położenia obiektu skanerem laserowym jest dość dokładny. Z otrzymanych danych za pomocą określonego oprogramowania można otrzymać model terenu w 3D. Zaletą naziemnego skanera laserowego jest również to, iż deformacje terenu mogą być śledzone na podstawie modelu, konstruowanego w oparciu o dwa bądź kilka innych przestrzennych modeli.

śr. ocena 5 / głosów 3