eksplozymetr

W jaki sposób działa eksplozymetr? Podstawowe informacje

Eksplozymetry to profesjonalne przyrządy, wykorzystywane powszechnie przy przeprowadzaniu pomiarów stopnia ryzyka wybuchu gazów oraz par cieczy palnych. Istotę działania nowoczesnego eksplozymetru stanowi pomiar stężenia czynnika palnego zawartego w danym momencie w powietrzu. Stężenie to jest następnie porównywane z granicami wybuchowości (przeważnie do zestawień używa się dolnej granicy). W przypadku przekroczenia limitu dochodzi do włączenia alarmu informującego o zagrożeniu.

Budowa eksplozymetrów

Dostępne obecnie eksplozymetry to urządzenia zróżnicowane pod względem budowy. Sprzęty tego typu przyjmują rozmaite konstrukcje, zależnie od potrzeb ich użytkowników.

–  Według podstawowego podziału możemy wyróżnić eksplozymetry ręczne (do przenoszenia) oraz stałe. Te pierwsze są szeroko wykorzystywane przez osoby zbliżające się do miejsc szczególnie niebezpiecznych – wejść do zbiorników, obszarów na których zachodzi ryzyko rozszczelnienia rurociągów itp. Te drugie działają w charakterze instalacji stałych. Mają za zadanie monitorować miejsca, w których może zaistnieć wysokie stężenie gazów bądź też par wybuchowych – objaśnia przedstawiciel firmy AK Serwis z Wołomina, renomowanego dystrybutora nowoczesnych urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz narzędzi nieiskrzących.

Działanie eksplozymetrów

Pomiar dokonywany przy pomocy eksplozymetru może być przeprowadzany na różne sposoby. Wyróżniamy m.in. eksplozymetry katalityczne, w których badane powietrze opływa spiralę z drutu platynowego pokrytego odpowiednim katalizatorem. Wskutek spalania cząsteczek paliwa spirala zmienia temperaturę, a w związku z tym także opór elektryczny. Pomiar oporu pozwala wyznaczyć całkowitą ilość spalonego paliwa oraz jego konkretne stężenie. Poza eksplozymetrami katalitycznymi wyróżniamy również modele urządzeń półprzewodnikowych, technologie które bazują na podczerwieni oraz mierzące jonizację.

Efektywność urządzeń

Profesjonalne eksplozymetry cechują się niezawodnością działania i są w stanie wykryć zagrożenie przed czasem. Tym samym przyczyniają się wydatnie do ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Należy jednak pamiętać, że czułość czujników może ulec zmianie wraz z postępem czasu (np. wskutek zanieczyszczenia mechanicznego bądź w wyniku zaistniałych reakcji chemicznych). Z tego względu stan urządzeń pomiarowych powinien być regularnie kontrolowany. Właściwie użytkowany eksplozymetr wymaga również okresowej kalibracji.

śr. ocena 5 / głosów 8