Charakterystyka spoiw wiążących do stabilizacji skarp i wałów

Trwałość i bezpieczeństwo obiektów budowlanych, posadowionych na skarpach, wałach oraz innych gruntach, szczególnie tych narażonych na oddziaływanie wody, wymaga wykonania robót służących uszczelnieniu oraz wzmocnieniu tych gruntów. Specjalistyczne prace w tym zakresie oferują wysoko wyspecjalizowane przedsiębiorstwa geotechniczne. Jakimi metodami dysponują?

Stabilizacja gruntu metodą iniekcji ciśnieniowej

Jedną z technologii stosowanych w celu uszczelniania i stabilizacji gruntów są iniekcje ciśnieniowe – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy GEOTEST.

Uszczelnianie gruntu i wykonywanie przesłon hydroizolacyjnych tą metodą, polega na przygotowaniu w podłożu odpowiednio głębokich otworów wiertniczych, które następnie wypełniane są specjalnymi spoiwami twardniejącymi.

Iniekcja ciśnieniowa z wykorzystaniem spoiw wiążących jest zdecydowanie najlepszym sposobem wypełniania ubytków sufozyjnych, a więc powstałych w wyniku wypłukiwania gleby przez wody podziemne wsiąkające. Z wykorzystaniem tej metody możliwe jest także wykonywanie trwałych przesłon hydroizolacyjnych.

Jednak dla uzyskania oczekiwanych efektów robót z zastosowaniem technologii iniekcji ciśnieniowej, konieczne jest użycie odpowiednich spoiw. W stanie płynnym spoiwo musi charakteryzować się dokładnie określonymi parametrami reologicznymi. Dodatkowo wymaga się, by co najmniej 4/5 składu stanowiła frakcja < 5µm.

Spoiwa wiążące do uszczelniania gruntów

Uszczelnienia oraz przesłony hydroizolacyjne wykonywane za pomocą spoiw wiążących muszą charakteryzować się przede wszystkim odpowiednią szczelnością i wytrzymałością na jednoosiowe ściskanie. Pierwszy z parametrów określa się współczynnikiem filtracji w stanie nasyconym, natomiast wytrzymałość mechaniczna musi być dobrana tak, by konstrukcja elastycznie współpracowała z otaczającym ją gruntem.

Wypełnienia gruntu służące stabilizacji skarp i wałów muszą cechować się również długowiecznością, a więc być odporne na oddziaływanie wilgoci oraz temperatury, a także częste zmiany w oddziaływaniu tych czynników. Takie efekty uzyskuje się, korzystając ze spoiw, charakteryzujących się możliwie jednorodnym składem i  brakiem sedymentacji.

W stanie ciekłym spoiwo wiążące powinno charakteryzować się własnościami płynów binghamowskich. Jeśli natomiast w stanie ciekłym zauważamy brak wytrzymałości strukturalnej spoiwa oraz odporności na sedymentację, w trakcie twardnienia należy spodziewać się powstanie naddatku wody, co w dalszej perspektywie będzie prowadziło do przemarzania i kruszenia tak wykonanych wypełnień.

Szukając najlepszej metody wzmocnienia posadowienia konstrukcji budowlanej, zwłaszcza w przypadku skarp, nasypów i wałów, warto zdecydować się na współpracę z doświadczoną firmą geologiczno-inżynieryjną, która jednocześnie dysponuje szerokim spektrum nowoczesnych technologii i rozwiązań.

śr. ocena 5 / głosów 1