transport

Różnice między spedycją a transportem

W języku potocznym terminy „spedycja” oraz „transport” używane są często jako synonimy dla nazwania jednego procesu – przewozu towarów z punktu A do punktu B, znajdujących się od siebie w znacznej odległości, w ramach jednego kraju lub między państwami. W rzeczywistości jednak nie są to pojęcia tożsame.

Czym jest spedycja?

Spedycją towarów nazywamy cały szereg różnych czynności, zmierzających do realizacji przewozu danych dóbr z jednego miejsca w drugie. Do czynności tych należy między innymi przyjmowanie zleceń, zawieranie umów z klientami, przygotowanie dokumentów (np. listów przewozowych), organizacja środków transportu, kontakt z innymi firmami przewozowymi (np. w przypadku, gdy towar ma zostać przejęty za granicą by ruszyć w dalszą drogę), organizacja przestrzeni magazynowej (np. w przypadku kiedy towar musi poczekać między etapami podróży), przyjmowanie i nadawania towarów.

Transport

Definicji transportu nie trzeba zanadto tłumaczyć – jest to po prostu przewóz towarów z jednego punktu do drugiego. Transport może być przeprowadzany na różne sposoby:

  • Drogą lądową – samochody ciężarowe i pociągi
  • Drogą morską – promy i okręty
  • Drogą powietrzną – samoloty

Niekiedy istnieje konieczność podzielenia całej trasy na etapy i korzystania z kilku środków transportu, np. w celu przeprowadzenia towaru do odległego kraju. W określonych przypadkach, takich jak przewóz szybko psującej się żywności, cały proces musi się zamknąć w jak najmniejszych ramach czasowych.

Spedycja oraz transport to jak widać dwa zupełnie różne procesy, które jednak łączą się ze sobą, tworząc wspólnie dziedzinę nazywaną „logistyką”. Logistyka jest więc w skrócie procesem planowania, realizacji kontrolowania wszelkich zadań obejmujących przemieszczanie dóbr i surowców. Obejmuje ona zarówno przeprowadzenie wszelkich niezbędnych formalności, organizacji środków transportu i magazynowania towarów, jak i fizyczny ich transport w wyznaczonym czasie. Jest jedna z branż niezbędnych do sprawnego funkcjonowania i rozwoju innych dziedzin gospodarki i przemysłu. Profesjonalne usługi logistyczne, obejmujące transport krajowy i zagraniczny, oferuje firm Tur Trans Gapsa.

śr. ocena 5 / głosów 4