Recykling gruzu

Recykling jest działaniem znanym coraz większej liczbie osób na całym świecie. Mają oni świadomość znaczenia odzyskiwania odpadów, które przyczyna się do ochrony środowiska na naszej planecie. Wiadomo, że procesy z tym związane muszą odbywać się latami, dlatego im więcej osób będzie zwracało uwagę na ten ważny w kontekście całego społeczeństwa problem, tym lepiej.

Na czym polega recykling?

Dzięki systemowi recyklingu można wielokrotnie wykorzystywać surowce w celu wytworzenia nowych produktów. Polega on na odzyskiwaniu z uprzednio posegregowanych odpadów jak największej ilości surowców i materiałów. Zalet takiego działania jest dużo. Przede wszystkim jest to redukcja wydatków, ponieważ recykling przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii. Dzięki niemu pozbywamy się zalegających w gospodarstwach domowych surowców oraz redukujemy odpady, które znajdują się na wysypiskach.

Ponadto zmniejsza się obciążenie dla środowiska poprzez obniżenie zużycia surowców naturalnych, ale najważniejszą korzyścią płynącą z procesu recyklingu jest przetworzenie surowców oraz materiałów na nowe bądź ponowne ich wykorzystanie – wyjaśnia właściciel firmy Clean World, która zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług związanych z wywozem śmieci oraz wszelkiego rodzaju nieczystości na terenie Warszawy, a także podwarszawskich miast i gmin.

Zalety recyklingu gruzu

Recykling gruzu oznacza nie tylko zmniejszenie zanieczyszczeń w naszym środowisku, ale również przynosi duże korzyści firmom budowlanym, które w wyniku tego procesu wykorzystują ponad 80% gruzu. Jest to często powodowane utylizacją gruzu, który powstaje w wyniku wyburzenia starego budynku. Recykling pozwala na ponowne zastosowanie go do podbudowy fundamentu nowego obiektu, dzięki czemu znacznie zmniejszają się koszty takiej inwestycji. Występuje tutaj także brak kosztów załadunku i wywozu gruzu oraz składowania odpadów budowlanych. Materiał recyklingowy może służyć również jako podbudowa dróg i chodników, składnik mieszanek i grysów do asfaltu oraz betonu.

Jak przebiega proces recyklingu gruzu?

Sam proces recyklingu gruzu składa się z kilku etapów, wśród których można wyróżnić: separowanie materiału, sortowanie wstępne, kruszenie poszczególnych grup gruzu, np. cegieł, separacja magnetyczna zbrojenia oraz sortowanie na żądane frakcje. Niezbędnym urządzeniem w tym procesie jest kruszarka, która występuje w trzech rodzajach: szczękowej, udarowej oraz walcowej. Warto podkreślić, że materiały uzyskane w wyniku recyklingu mają bardzo dobrą jakość, a ich właściwości mechaniczne prawie nie różnią się od właściwości materiałów naturalnych.

śr. ocena 5 / głosów 4