Przyszłość leży w śmieciach? Odzysk i recykling odpadów

Dynamiczny i nieprzerwany postęp gospodarczy wiąże się również z negatywnymi konsekwencjami, do jakich niewątpliwie należy zaliczyć coraz większy przyrost odpadów. Aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, a także zużycie zasobów naturalnych w szeroko rozumianej branży produkcyjnej, warto szukać metod pozwalających na ponowne wykorzystanie przybywających odpadów.

Niebezpieczne składowanie odpadów

Składowanie odpadów polimerowych na wysypiskach jest bardzo dużym problemem, ponieważ w trakcie ich powolnego rozkładu do gleby i wód gruntowych przenikają szkodliwe i toksyczne związki – ostrzega ekspert z przedsiębiorstwa Pol-Service. Tymczasem ze względu na bardzo dużą objętość w stosunku do niewielkiej wagi, zużyte produkty z tworzyw sztucznych stanowią największy składnik wysypisk w Polsce.

Europejskie tendencje w recyklingu a Polska

W krajach rozwiniętych już od dawna kładzie się olbrzymi nacisk na stosowanie metod skutecznego i bezpiecznego recyklingu odpadów tworzywowych Przykładowo w krajach europejskich takich jak Niemcy, Szwajcaria i Dania w 2008 roku poziom recyklingu odpadów polimerowych osiągnął 80% . Dla porównania, w Polsce w tym samym czasie udało się ponownie wykorzystać około 10%.

Dlaczego warto inwestować w recykling?

Najważniejszym powodem do poszukiwania i wdrażania nowoczesnych metod gospodarowania odpadami jest oczywiście dbałość o środowisko. Dodatkową motywacją może być jednak także szereg dyrektyw unijnych, które popierają działania na rzecz wtórnego wykorzystania tworzyw polimerowych, a nieprzestrzeganie których grozi konsekwencjami prawnymi.

Policzalne korzyści z recyklingu

Odpady polimerowe, których nie można poddać recyklingowi, nie są spisane na straty. Mogą bowiem stanowić alternatywne źródło energii, a ich wykorzystanie w tym zakresie pomaga oszczędzać nieodnawialne zasoby naturalne, takie jak węgiel kamienny czy ropa. Warto zaznaczyć tutaj, że wartość energetyczna zmieszanych tworzyw polimerowych sięga 40 MJ/kg, co daje wynik porównywalny z olejem opałowym (44 MJ/kg).

Jednak spalanie odpadów z tworzywa wciąż uznawane jest za ostateczność. Obecnie dostępne są liczne metody skutecznego odzysku i recyklingu odpadów, które pozwalają na uzyskanie z przetworzonych odpadów pełnowartościowych produktów, pozwalając na ograniczenie strumienia zanieczyszczeń i oszczędności w sektorze produkcyjnym jednocześnie.

śr. ocena 5 / głosów 1