rejestracja czasu pracy

Poczucie bezpieczeństwa – kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy

Jedną z podstawowych kwestii w prowadzeniu firmy, jest zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych przez nią informacji. Bez względu na profil prowadzonej działalności, przedsiębiorca ma obowiązek chronić pewne dane, np. dane zatrudnianych pracowników, czy informacje na temat wykorzystywanych strategii.

Siedziba firmy jest miejscem, które wymaga szczególnej ochrony. Nie zawsze zatrudnienie pełnoetatowego ochroniarza jest wystarczającym rozwiązaniem – zauważa nasz rozmówca z firmy EFFOLAN.

Dlatego kontrolę nad tym, kto przebywa w firmie, warto wzmocnić innowacyjnymi środkami, takimi jak monitoring i systemy kontroli.

Nowocześni biznesmeni coraz chętniej korzystają z zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które nie tylko dają gwarancję, że do biura nie dostanie się żadna nieupoważniona osoba, ale także pozwalają dokładnie monitorować czas wejścia konkretnych pracowników do danego budynku czy pomieszczenia. Bez konieczności prowadzenia czasochłonnych ewidencji manualnych!

Informatyczne systemu kontroli dostępu

Działanie nowoczesnych systemów kontroli dostępu jest bardzo proste. Opiera się ono na zastąpieniu tradycyjnych kluczy specjalnymi kartami magnetycznymi. Każdy pracownik otrzymuje własną, niepowtarzaną kartę, dzięki której może dostać się do poszczególnych pokojów, czy nawet budynku.

Jeszcze ciekawszą alternatywę stanowią systemy biometryczne, czyli wykorzystujące czytniki linii papilarnych. W budynkach z kontrolą dostępu tego rodzaju, użytkownicy nie muszą posługiwać się ani kluczami, ani kartą – czytniki wyposażone są w urządzenia skanujące, zdolne do odczytywania i rozpoznawania linii papilarnych (zazwyczaj z opuszki palca) konkretnego pracownika.

Uprawnienia administratora

Niezwykle istotną cechą systemów kontroli dostępu jest fakt, że administrator ma możliwość ustalania zakresu dostępu poszczególnych pracowników. Dzięki temu, w zależności od potrzeb osoby pracującej na danym stanowisku, może ona mieć możliwość wejścia np. do Działu Księgowości, ale już nie do Laboratoriów. Takie zarządzanie dostępem jest dodatkowym czynnikiem podnoszącym bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Rejestracja czasu pracy

Karty dostępu, czy odciski palców w technologii biometrycznej nie tylko otwierają drzwi, ale dodatkowo przekazują do systemu kto i o której godzinie wszedł lub wyszedł z pracy – wyjaśnia ekspert z firmy informatycznej EFFOLAN.

Takie rozwiązanie jednocześnie dyscyplinuje pracowników do punktualności i pozwala na łatwe prowadzenie ewidencji czasu pracy, będące podstawą miesięcznych rozliczeń.

śr. ocena 5 / głosów 4