Rozwiązania IT

Najlepsze rozwiązania IT do zarządzania logistyką

Logistyka, czyli proces planowania, realizowania i kontroli przepływu surowców lub informacji, jest dziedziną niezwykle istotną w funkcjonowaniu każdego dużego przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach wyspecjalizowane zespoły logistyków korzystają w swojej pracy z zaawansowanych systemów komputerowych, takich jak LogIS, stworzony przez markę Cassioli. Czym jest ten system i jakie narzędzia wchodzą w jego skład?

Charakterystyka systemu LogIS

LogIS to system zarządzania, stworzony w celu zoptymalizowania działań logistycznych w obszarze produkcji i dystrybucji. System ten jest skalowalny, modułowy – oznacza to, że można go modyfikować w celu dostosowania do indywidualnych wymogów i potrzeb danego przedsiębiorstwa. LogIS z powodzeniem może być wykorzystywany do zarządzania automatycznymi liniami produkcyjnymi czy magazynowymi, jak i liniami obsługiwanymi ręcznie. Elastyczna architektura każdego z modułów pozwala na skuteczną komunikację z istniejącymi systemami wysokiego poziomu, takimi jak SAP, jak i systemami podporządkowanymi, wykorzystywanymi np. do sterowania urządzeniami transportowymi.

Narzędzia systemu LogIS

Firma Cassioli posiada w swojej ofercie kilka rodzajów oprogramowania, wchodzących w skład systemu LogIS. Są to:

  • iWare – czyli system zarządzania magazynem. Jest to narzędzie elastyczne, składające się z centralnego jądra podłączonego do bazy danych oraz aplikacji Klient – takie rozwiązania umożliwia zarządzenie wszelkimi transakcjami mającymi miejsce w obszarze magazynu, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa przepływających przez system danych. Wykorzystanie iWare pozwala znacznie skrócić czas realizacji zamówienia oraz poprawić kontrolę nad stanem zapasów.
  • iControl – czyli system sterowania procesami magazynowymi. W przeciwieństwie do omówionego wyżej iWare, zadaniem iControl jest koordynowanie i regulowanie wszelkich procesów zautomatyzowanego przepływu materiału. Pozwala on między innymi na zminimalizowanie odcinków załadunku i rozładunku, wpływając w ten sposób na czas wykonania danego zlecenia. Narzędzie jest w pełni integrowalne z iWare oraz oprogramowaniem do obsługi produkcji iMaker.
  • iTest – czyli aplikacja dla stanowisk testowych. Służy ona do obsługi urządzeń przeprowadzających kontrolę sprawności produktu zjeżdżającego z linii produkcyjnej – sprawdzane są między innymi natężenie hałasu czy pobór prądu. Na podstawie uzyskanych danych aplikacja przygotowuje wyniki kontroli, decydując czy produkt może zostać przekazany do sprzedaży.

iMaker – to narzędzie zarządzania liniami montażowymi na każdym etapie produkcji. Pozwala ona skoordynować działania automatycznego oprzyrządowania, personelu, a także linii dostarczających materiały i wykonujących dalszą obróbkę.

śr. ocena 5 / głosów 3