Najczęstsze usterki w maszynach CNC

Sterowanie numeryczne obrabiarek i maszyn opracowane w latach 50 tych ubiegłego wieku przez Massachusetts Institutes of Technology przeszło od tamtych czasów bardzo długą drogę i dzisiaj jest procesem nadzwyczaj skomplikowanym i ciągle unowocześnianym. Zawdzięczamy to szeroko pojmowanemu rozwojowi cyfrowych układów sterujących z zastosowaniem mikrokomputerów i procesorów. To oczywiście niesie z sobą także zmiany w zakresie serwisowania i naprawiania maszyn CNC.

Charakterystyka działania współczesnych maszyn CNC

W najbliższej i dalszej perspektywie czasowej nie zanosi się na to, aby maszyny CNC można byłoby czymkolwiek zastąpić. Większości zadań wykonywanych przez obrabiarki i inne urządzenia CNC nie zdołają podołać nawet drukarki 3D. Urządzenia te obecne są dzisiaj nie tylko w każdej dziedzinie branży przemysłowej, lecz również w tak odległych od produkcji dziedzinach, jak np. medycyna.  Współczesna maszyna CNC, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, składa się z dwóch podstawowych układów: części roboczej i układu sterującego. Blok roboczy to oczywiście jakiegoś rodzaju narzędzie np. frez, nóż skrawający, głowica spawająca itp., oraz osie przesuwu i obrotu, łoże suport, wrzeciono, wrzeciennik, konik, koła zębate, wałki i śruby pociągowe itd. no i rzecz jasna napędy. W zasadzie współczesna obrabiarka CNC w tym zakresie niewiele różni się od swych poprzedniczek. Natomiast zdecydowanie inne jest dzisiaj sterowanie tego typu maszyn. Jak mówią nam fachowcy z firmy SERWIS CNC Józef Karkowski z Katowic, to już nie są mało skomplikowane algorytmy matematyczne realizowane przy pomocy prostych przekaźników, lecz całe skomplikowane systemy komputerowe.

Typowe awarie i usterki w maszynach CNC

Wbrew pozorom jednak owe skomplikowane komputerowe systemy sterujące rzadko kiedy ulegają awariom. Nadal najczęściej psują się części mechaniczne maszyn CNC, w szczególności te poddawane dużym obciążeniom. Przy odpowiednim zabezpieczeniu układu sterowniczego właściwie nie ma on prawa się popsuć. Natomiast wszelkie mechanizmy maszyny CNC mogą ulegać awariom podobnie, jak to się dzieje z częściami w naszych samochodach. Z tego względu należy je poddawać regularnym przeglądom i okresowemu serwisowaniu. Pamiętajmy, że urządzenia CNC, to nie tylko obrabiarki, lecz także maszyny do cięcia autogenem i plazmą oraz maszyny do cięcia laserem światłowodowym i wiele innych skomplikowanych narzędzi. Terminowa wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta to jedna z podstaw bezawaryjnej pracy każdej maszyny CNC. Bardzo szybkiemu zużyciu ulegają paski napędowe tych maszyn, a więc należy je także odpowiednio szybko wymieniać, aby tak prozaiczna usterka nie powodowała niepotrzebnych przestojów w pracy. Dosyć często awariom ulegają także układy elektryczne obrabiarek i maszyn CNC, ich części ruchome, a także narzędzia robocze.

śr. ocena 5 / głosów 4