tlenomierz

Na czym polegają pomiary fizykochemiczne?

Pomiary fizykochemiczne polegają na analizie wielkości charakteryzujących ciała lub zjawiska fizyczne, a także reakcje chemiczne. W tym celu wykorzystuje się zaawansowaną aparaturę kontrolno-pomiarową. Tego typu pomiary znajdują zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle, gdzie – obok systemów sterowania – stanowią istotny element optymalizacji i kontroli procesów technologicznych. Na czym dokładnie one polegają i do czego się je stosuje?

Do czego służą pomiary fizykochemiczne?

Pomiary fizykochemiczne służą do określania wartości wielkości, np. masy, temperatury czy wilgotności ciał fizycznych, ale też parametrów charakteryzujących zjawiska fizyczne, takich jak czas, natężenie prądu elektrycznego czy energia. Ponadto pomiary dotyczą również właściwości związanych z zachodzeniem reakcji chemicznych, czego przykładem może być potencjał redox. Dzięki wykorzystywanej do pomiarów aparaturze kontrolno-pomiarowej, na którą składają się zaawansowane technologicznie urządzenia, takie jak spektrofotemtry, tlenomierze, pHmetry i wiele innych, można wyznaczyć m. in. ilość  i właściwości danej substancji oraz jej skład chemiczny z uwzględnieniem zawartości określonych pierwiastków. Pomiary fizykochemiczne mają istotny wymiar praktyczny, ponieważ pozwalają na kontrolę procesów technologicznych w przemyśle. Na podstawie przeprowadzanych pomiarów można monitorować określone parametry i ich zmiany, co pozwala na szybką reakcję w razie konieczności skorygowania pracy danego systemu. Tego typu analizy to niezastąpione narzędzie optymalizacji procesów przemysłowych.

Rodzaje pomiarów fizykochemicznych

Ze względu na duże zróżnicowanie badanych substancji, zarówno ciał stałych, jak również cieczy i gazów, a także różne charakteryzujące je parametry, istnieje wiele rodzajów pomiarów fizykochemicznych przeprowadzanych w przemyśle. Wśród nich wyróżnić można m. in.:

  • Badanie konduktywności cieczy;
  • Pomiar stężenia osadu i mętności cieczy;
  • Analiza pH cieczy;
  • Pomiar zawartości pierwiastków, np. węgla czy siarki, w danej substancji;
  • Pomiar wilgotności gazów;
  • Detekcja i monitoring spalania oraz emisji gazów.

Zastosowanie pomiarów fizykochemicznych

Z pomiarów fizykochemicznych korzysta niemal każda gałąź przemysłu, w tym branża spożywcza, chemiczna, energetyczna czy farmaceutyczna. Dokładne pomiary i wykonywane na ich podstawie analizy są istotne zarówno dla kontroli i optymalizacji procesów technologicznych, jak również mają znaczenie w kontekście monitorowania stanu środowiska naturalnego oraz jego ochrony. – Mówi przedstawiciel Przedsiębiorstwa Pomiarów i Automatyki PiA-Zap. – Automatyka przemysłowa wykorzystująca zaawansowaną aparaturę kontrolno-pomiarową cieszy się szczególnym uznaniem w szeroko pojętej gospodarce wodno-ściekowej, gdzie analizy parametrów fizykochemicznych mają niebagatelne znaczenie dla badania jakości wody i są nieodłącznym elementem pracy oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania, ale też elektrowni czy nawet chłodni. Pomiary fizykochemiczne to zatem jedna z podstaw optymalizacji procesów przemysłowych w wielu branżach.

śr. ocena 5 / głosów 6