instalacja-odgromowa

Na czym polega konserwacja instalacji odgromowych?

Instalacja odgromowa chroni budynek przed negatywnymi skutkami uderzeń pioruna. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zwodów poziomych i pionowych połączonych przewodami odprowadzającymi z uziemieniem. Oprócz projektu oraz prawidłowego montażu należy zwrócić uwagę na regularną konserwację instalacji odgromowej. Na czym ona polega wyjaśniamy w naszym artykule.

Dlaczego wykonuje się konserwację instalacji odgromowych?

Każda instalacja elektryczna i niskonapięciowa oraz urządzenia techniczne, w które wyposażony jest obiekt budowlany, są narażone na pojawienie się przepięć, które występują podczas wyładowań atmosferycznych. Aby uniemożliwić lub zminimalizować bezpośredni kontakt pioruna z budynkiem, montowane są specjalne instalacje odgromowe.

Bardzo ważna przy eksploatacji instalacji odgromowych jest ich konserwacja, polegająca na przeprowadzeniu badania okresowego przynajmniej raz w roku – najlepszym momentem jest rozpoczęcie wiosny. Tego typu konserwacja oznacza wykonanie czynności, które są niezbędne, aby ocenić:

  • stan techniczny,
  • parametry eksploatacyjne,
  • jakość regulacji oraz sprawność energetyczną urządzeń instalacji i sieci.

Należy pamiętać, że badania powinny zostać przeprowadzone przez wykwalifikowane osoby, posiadające zaświadczenie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Co jest sprawdzane podczas konserwacji instalacji odgromowych?

Na czym dokładnie polega konserwacja instalacji odgromowych? Po pierwsze – na sprawdzeniu przewodów, elementów łączeniowych, wsporników oraz mocowania, które składają się na urządzenie piorunochronne, a także jego ciągłości elektrycznej. Po drugie – należy wykonać pomiar rezystancji uziomu, a po trzecie – sprawdzić stan urządzeń, które ograniczają przepięcia w instalacji elektrycznej oraz systemach przesyłu sygnałów. Jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w obiekcie, instalacjach czy systemach, trzeba także przyjrzeć się prawidłowości wykonania nowych części instalacji zewnętrznej i wewnętrznej w obiekcie.

Najczęściej spotykanymi, ale łatwymi do usunięcia, uszkodzeniami są rozłączone przewody oraz korozja zamocowań uchwytów dystansowych i śrub, dlatego warto pamiętać, aby podczas montażu elementy gwintowane smarować smarem grafitowym, a śruby rzymskie i zaciski liny smarem zwykłym maszynowym – wyjaśnia ekspert z firmy Mobil Serwis Konserwacja, która oferuje profesjonalne usługi dotyczące kompleksowego serwisu elektrycznego, w tym konserwację oraz pomiary instalacji odgromowych.

śr. ocena 5 / głosów 3