światłowód

Na czym polega czynność wdmuchiwania światłowodów?

Linie światłowodowe stały się standardem w nowoczesnych instalacjach teletechnicznych. Pozwalają na korzystanie z szybkiego Internetu, telewizyjnych transmisji strumieniowych oraz wielu innych cyfrowych technologii. Użyteczność światłowodów zależy od powszechności sieci, a więc rozprowadzenia ich do jak największej liczby odbiorców. Warto więc dowiedzieć się, jak układa się światłowody i na czym polega proces ich wdmuchiwania.

Instalacje światłowodowe

Szybka łączność, która zapewnia dostęp do szerokopasmowego Internetu, telefonię oraz transmisję danych w różnego typu technologiach cyfrowych nie byłaby możliwa bez światłowodów (Glasfaserdienst). Są one nowoczesnym nośnikiem informacji, wykorzystującym falę świetlną rozchodzącą się przez włókno szklane. Własności włókien światłowodowych oraz falowy charakter światła pozwalają na budowę szerokopasmowych systemów telekomunikacyjnych FTTX,  w których to systemach światłowody pełnią funkcję medium transmisyjnego.

Mikrokanalizacja a wdmuchiwanie światłowodów

Do instalacji światłowodów (Instalation von Lichtwellenleitern) stosuje się systemy mikrokanalizacji oraz technologie wdmuchiwania włókien i kabli światłowodowych. Dzięki mikrokanalizacji ten sam przekrój rury pierwotnej można wypełnić znacznie większą ilością mikrorurek, a tym samym zainstalować znacznie większą ilość cienkich wielowłókowych kabli. Umożliwia ona także wdmuchiwanie światłowodów, co jest technologią znacznie przyspieszającą i ułatwiającą instalację kabli i niewymagającą czasochłonnych i kosztownych prac ziemnych przy rozbudowie sieci.

Jak wdmuchuje się światłowody?

Przy budowie światłowodów najskuteczniejszą metodą jest wdmuchiwanie kabli światłowodowych. Metoda ta wymaga zastosowania sprężonego powietrza oraz specjalnej wdmuchiwarki. Wytworzone przez urządzenie wysokie ciśnienie, oddziałuje na wdmuchiwany kabel i umożliwia przemieszczanie się światłowodu w rurze osłonowej. Technologia ta gwarantuje skuteczne umieszczenie kabla i eliminuje możliwość jego uszkodzenia. Dla pewności, po wdmuchaniu kabla wykonuje się pomiary światłowodowe przy użyciu reflektometru, w celu potwierdzania parametrów światłowodu.

Jak wyjaśniają eksperci wykonawcy instalacji światłowodowych TSK z Wrocławia, oprócz metody ciśnieniowej stosuje się także wdmuchiwanie wspomagane mechanicznie. W tym przypadku kabel znajduje się w rurze osłonowej i jest wdmuchiwany sprężonym powietrzem, przy jednoczesnym wprowadzaniu mechanicznym za pomocą podajnika. Umożliwia to zmniejszenie powstałych naprężeń kabla i do minimum ogranicza prace ziemne.

śr. ocena 0 / głosów 0