gaz butle gazowe proces spawania

Jakie gazy są wykorzystywane w procesach spawania?

Spawanie to od lat powszechnie stosowana technologia łączenia ze sobą elementów z metalu. Jej główną zaletą jest bardzo wysoka jakość powstałego łączenia, co przekłada się na trwałość finalnej konstrukcji. Wśród wielu różnych metod spawania największą rolę odgrywają te wykorzystujące tak zwane gazy osłonowe. O jakich gazach mowa, jakie są ich właściwości i czemu służą?

Gazy osłonowe – co to takiego?

Gazami osłonowymi nazywamy różnego rodzaju pierwiastki oraz ich mieszanki, których zadaniem jest chronienie miejsca powstawania spoiny przed bezpośrednim kontaktem z powietrzem atmosferycznym. Dlaczego są one tak ważne?

– Podczas spawania dochodzi do powstania łuku elektrycznego między spawanymi elementami, a elektrodą spawarki – mówi przedstawiciel firmy ImtechGazŁuk ten ma bardzo wysoką temperaturę, przez co dochodzi do punktowego stopienia tworzywa i powstania tak zwanego jeziorka. W tym stanie tworzywo jest bardzo podatne na wpływ powietrza atmosferycznego, a w szczególności tlenu, który prowadzi do utleniania metalu. Utlenienie tworzywa może mieć z kolei bardzo duży wpływ na osłabienie jakości spawu. Otulina z gazów, które podawane są na miejsce spawania za pomocą specjalnej dyszy, ma za zadanie uniemożliwić dostęp tlenu do punktu, w którym powstaje świeże jeziorko. W ten sposób nie dochodzi do utleniania metalu, poprawia się jakość i trwałość spawu.

Otuliny gazowe wykorzystywane są w metodach wykorzystujących zarówno elektrody topliwe (MIG/MAG) oraz nietopliwe (TIG).

Argon

To gaz obojętny, a więc nie wchodzący w reakcje chemiczne z innymi substancjami, i całkowicie niepalny. Choć możliwe jest zastosowanie czystego argonu, to rozwiązanie takie powoduje niestabilność łuku spawalniczego. Dlatego jest on stosowany w mieszankach z innymi gazami, np. helem – proporcje gazów w mieszance są ustalany w zależności od rodzaju spawanego metalu. Argonu używa się zarówno w metodach MIG/MAG, jak i TIG.

Hel

Podobnie jak argon jest gazem obojętnym i niepalnym, jednak stosuje się go jedynie w metodach MIG oraz TIG. Może być stosowany w mieszankach z innymi gazami. Ważne jest, żeby do spawania używać helu o wysokim stopniu czystości.

Dwutlenek węgla

To gaz niepalny, ale aktywny chemicznie. Stosowany głównie ze względu na jego niski koszt. Wymagane jest, żeby osoba, która spawa przy jego użyciu posiadała duże doświadczenie. Spowodowane jest to tym, że CO2 powoduje powstawanie dużych rozprysków.

Niezależnie od rodzaju wybranych gazów osłonowych, należy pamiętać, że spawanie przy ich pomocy możliwe jest tylko w zamkniętych pomieszczeniach lub za specjalnymi osłonami. Chodzi o to, że podmuchy wiatru mogą rozwiewać otulinę i sprzyjać pogorszeniu jakości spawu.

śr. ocena 5 / głosów 1